O předcích

 zemského a říšského mladočeského poslance JUDr. Eduarda Brzoráda.

Děje rodů von Herites, von Krziwanek, Delorme a Brzorád.

 

 

 

V letech 2002-2008 sepsal Jan Steinbauer.

Hlavní strana

Familie von Herites

Familie von Krziwanek

Familie Delorme

Familie Brzorád

 

Rodokmeny

Seznam obrázků

Jmenný rejstřík

Dodatky

 

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz

 

Jmenný rejstřík

Poznámka k internetové verzi: Tento rejstřík odkazuje ke stranám původního textu v knize. Zde je uveden kvůli upřesňujícím informacím, připojeným k některým jménům. Neobsahuje tedy nutně všechna jména z pozdějších dodatků.


A

Adámek Gustav, obchodník v Praze, majitel Čeliny, poslanec zem. sněmu 1897-9         111

Adámek Karel (1840-1918), čes. spisovatel, poslanec        256, 271

Aleš Mikuláš, malíř................................ 10

André Johann........................................ 163

Anýž Josef (1852-1912), redaktor, politik 271

Arioli Alois........................................... 162

Arioli Dominik, pražský obchodník..... 158

Arlaud Jacques Antoine, malíř............. 151

Aubanel Manuel, výrobce a obchodník punčochář  151

B

Badeni Kazimír Felix hrabě (1846-1909), předseda rakouské vlády (1895-7)      254

Badeni Kazimir hrabě von.................... 139

Barák Josef (1833-1883), spisovatel, redaktor        251, 252, 258

Bečvář, poslanec................................... 271

Behacker Filipp von (1809-1884), c. k. dvorní sektretář     53

Bellegarde hrabě, generál....................... 46

Bergr, majitel Dobříče.......................... 215

Bezerédi / Bezerédy Gyula (1858-1925), sochař     226

Biankini Juraj (1847-1928), chorvatský poslanec, publicista, kněz           261

Blažková Milada roz. Scheiberová, autorka Legendy rodu Příborsdkých  119, 134

Böhm, správce stránovský...................... 21

Bouqoy, hrabě....................................... 163

Bourbon Ludvík XIV. (1638-1715), francouzský král od 1638      153

Bozorady...................... viz Brzorád Kornél

Bozorády Andras, pastor...................... 227

Bozorády Ilona roz. Kiss...................... 227

Bozorády Mária roz. Török.................. 227

Bozorády Zoltán Kornél, pastor dětského domova a domova důchodců v Nyíregyháza   227

Braunschweig-Lüneburg zu, vévoda.... 154

Brzorád / Bozorády Kornél................... 227

Brzorád Antonín (1809-1877), purkmistr nymburský, majitel hospodářství a několika domů v Nymburce, hostitel Boženy Němcové 186, 188, 189, 190, 200

Brzorád Antonín MUDr., nymburský lékař, postava Hrabalových Postřižin         186

Brzorád Eduard (1903-1963), poštovní úředník      269, 272

Brzorád Eduard JUDr. (1820-1898), okresní starosta, advokát a notář v Německém Brodě............... 86, 98, 158, 204, 230, 252, 270

Brzorád Eduard JUDr. (1856-1904), advokát, politik, starosta Německého Brodu, okresní starosta............................... 144, 246, 251

Brzorád Ferdinand (1822-1863), adjutant zemského soudu            204, 224

Brzorád Filip (*1801) úředník oceňování na katastru         183

Brzorád Filip (1737-1812), mlynář v Májově a v Nymburce, majitel statku Lochkov, nymburský radní, pravní zástupce obce a finanční inspektor      176, 190, 191, 193

Brzorád Filip (1803-1871), velitel národní gardy    185, 189, 190

Brzorád Gustav MUDr. (1844-1917), nymburský lékař      186, 188

Brzorád Jan (1623-1675), podruh, šlotýř v Chrudimi         175

Brzorád Jan (1706-1737)...................... 176

Brzorád Jan Filip, JUDr. et PhDr., (1765-1851) zemský advokát, vlastník domu v Týnské ulici v Praze  a zemskodeskového statku Chlum u Virlova         169, 182, 191, 200

Brzorád Jan JUDr. (1883-1970), velkostatkář v Michalovicích u Mladé Boleslavi , předseda svazu statkářů.................................... 222

Brzorád Jaromír (*1848), sládek v Posen, potom v Rybinsk          210, 216

Brzorád Jaromír (1900-1968), poštovní zaměstnanec, pracovník ONV     272

Brzorád Jiří (*1929), majitel rodinného archivu     173, 222

Brzorád Jiří Ing. (1928-2004), jemný mechanik, důstojník z povolání      272

Brzorád Josef  Jan (*1810), velkostatkář v Chlumu u Virlové, poslanec zemského sněmu................................................... 183, 204

Brzorád Josef (1777-1857), pán na Lochkově         169, 170, 182, 190, 191, 217

Brzorád Josef 'Pepi' (*1843/4), vrchní inženýr Rotschildových závodů ve Waidhofen.   210

Brzorád Josef Richard, absolvent techniky a chemie byl úředníkem daně z cukru v Jičíně........................................................... 183

Brzorád Julius (1858-1925), sochař viz Bezerédi / Bezerédy Gyula (1858-1925), sochař

Brzorád Karel (*1842) vyšší úředník na železnici   210, 216

Brzorád Karel (1813-1871), nájemce Dobříče, pán na Lochkově, nájemce Klenče          191, 193, 200, 204, 205, 209

Brzorád Kornél..................................... 224

Brzorád Milan (1943-2002), zaměstnanec spojů     272

Brzorád Rudolf (1823-1890), statkář, vlastník dolu v  Uhrách       158, 204, 224

Brzorád Samuel  (1674-1728), mlynář v Májově    176

Brzorád Samuel, voják......................... 176

Brzorád Vilém (1814-1898), zemský advokát, správce jinonického panství, autor vzpomínek 152, 173, 191, 193, 199, 200, 203, 204, 211, 221

Brzorád Vilém (1853-1913) se stal se centrálním ředitelem statků knížete Paara, knížete Mansdorff-Pouilly a knížete Kinského, nájemce jinonického statku knížete Schwarzenberga................................. 221

Brzorád Vilém (1887-1962), akademický malíř      222

Brzorád Vilém JUDr. (1911-1995), právník, politik, ekonom        222

Brzorád Vincenc (1769-1844), purkmistr nymburský, vlastník hospodářství a několika domů.......................................... 184, 186

Brzorád Vincenc (1813-1870).............. 185

Brzorád Vincenc Filip (1845-1884), městský inženýr v Praze       185

Brzorád Vojtěch (+1879), majitel statku Buneška   183, 184

Brzorád Vojtěch (1843-1926) lesní rada knížete Schwarzenberga 221

Brzorád Vojtěch Vilém (1767-1839), JUDr. zemský hejtman, prezident apelačního soudu v Haliči................................. 183, 191, 203

Brzorádová Adelheid 'Etelka' roz. von Komjáthy    226

Brzorádová Anna (1847-1934), pisatelka pamětí 'Erinnerungen'   200, 211, 218, 220

Brzorádová Anna roz. Šlemová............ 176

Brzorádová Anna roz. Wolfová............ 176

Brzorádová Anna roz.Delorme (1795-1846)            162, 165, 166, 169, 172, 191, 197, 199, 200, 208, 216

Brzorádová Antonie roz. Prokopová.... 184

Brzorádová Antonie roz. Svěcená........ 221

Brzorádová Auguste 'Gusti'  (1851-1940), učitelka, 1881-1916 vedoucí německé školky na Vinohradech v Praze, známost malíře Tulky        153, 197, 211, 217

Brzorádová Eleanora roz. Holanová..... 182

Brzorádová Eleanora roz. Kemper (+1848) 183

Brzorádová Emma (*1873).................. 216

Brzorádová Emma roz. Tschapek (1814-1875)       205, 209, 210, 217, 219

Brzorádová Ferdinandine „Ferdi“ (1855-1930), učitelka v Krems, Vídni a v Praze         158, 211, 217, 219

Brzorádová Kateřina roz. Kopernáčová 175

Brzoradová Lotti (1831/7-1931), Kindergätnerin v Salcburku       205, 210, 216, 218, 220

Brzorádová Ludmila roz. Všetečková 177, 189

Brzorádová Marie roz. Edle von Krziwanek (1834-1898)  72, 74, 86, 100, 142, 239, 252

Brzorádová Philipine (1812-1886) 193, 199, 205, 207, 217, 222

Brzorádová roz. Doubek....................... 183

Brzorádová Vilma roz. von Nedetzky.. 224

Brzorádová Vlasta roz. Mayer (1876-1946) 265, 270, 272

Brzorádová Zdenka (1850-1924) oo 1877 dřevorytec 'Xylographen' v Lipsku, pak Mnichově................................... 211, 216, 217, 220

Brzorad-Pourfarrokh Nina (*1954), baletka 222

Buache Luise................................. 217, 220

Budecius Tomáš, (1716-17378) opata zbraslavského kláštera       11

Burghard viz Brzorád Josef 'Pepi' (*1843/4), vrchní inženýr Rotschildových závodů ve Waidhofen

C

Cichrová Emmanuela 'Emma' Brzorádová  (1839-1911), Kindergätnerin v Praze            158, 205, 210, 216, 218, 220

Cucuz Mermet alias de Ulmo z Gy...... 149

Č

Černá Adleta roz. Vidová..................... 204

Černá Kateřina roz. Brzorádová (1771-1831)          190

Černá Marie roz. Mašínová.......... 189, 190

Černý Jan...................... 188, 189, 190, 203

Černý JUDr. Tomáš (1840-1909), pražský primátor, právník, zemský poslanec (1883-9)................................... 173, 190, 203, 204

Černý Tomáš II. Michal (1760-1836) 186, 190

D

Daněk Jan, rychtář ve Věži..................... 82

David Jan, c. k. gubern. rada, krajský hejtman v Boleslavi 69

David Johann / Jan, c. k. gubern. rada, krajský hejtman v Boleslav           28

de Lorme Elisabeth Charlotte roz. Arlaud (+1753) 151

de Lorme Jacqueline roy Sartoris......... 150

de Lorme Jean Louis (*1707), právník 150

de Lorme Jeanne roz. Feuillet (1691-1745) 151

de Lorme Nicolas (*1684), major policie 150

de Lorme Théophile (1691-1750), hodiářský mistr a obchodník    151

Dederra Franz, policejní komisař..... 47, 48

Degen rytíř, pán na Věži......................... 66

Delolme Anna roz. Schwarz................. 153

Delolme Antoine Nicolas (1752-1836), dvorní hodinář, představený evangelické obce v Braunschweigu.......................... 152, 153

Delolme Henry (*1799), londýnská hodinář            151, 153

Delolme Jean (1709-1771), hodinářský mistr v Hannoveru a Braunschweigu      151

Delolme Jean Louis (*1729)................ 151

Delolme Jean Louis (1740-1806), právník, poslanec          151

Delolme Louise (1791-1851), guvernantka dánských královen      153, 165, 197, 199

Delorme Anne Elisabeth roz. Aubanel (1721-1796)           151

Delorme Ferdinand (1755-1827), obchodník, továrník, představený něm. evangelické obce v Praze, inspektor statků hraběte Tomtalais v Čechách   152, 154, 230

Delorme Charles (+1829), obchodník, redaktor, soukromý učitel  152, 153

Delorme Josias Samuel Christophe (*1757)            152

Delorme Lilly....................................... 153

Delorme Louise roz. Thiede (+1749)... 151

Delorme Maricus Nicolas Emanuel (*1753)           152

Delorme Marie Anna roz. Schell (1759-1815)        157, 172

Dientzenhofer Kilián Ignác, architekt.. 163

Dlabač Jan Dr. (1809-1873), přítel Němcové          190, 204

Dlabačova rodina.................................. 220

Docagne Jenny roz. Delorme................ 153

Dostál Hynek JUDr. (1871-1943), redaktor, rytíř řádu sv. Řehoře Velikého, řádu sv. Jiří, nositel vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice     11, 248

Dostál Mojmír, redaktor....................... 248

Dostál P. Alois (1858-1934,) kněz v Křečovicích, od  1906 děkan v Úvalech u Prahy     55

Dostálová Anna roz. Brzorádová (1876-1919)        98, 116, 144, 243, 244, 247, 265, 272

Dostálová Bronislava............................ 249

Doubek, poštmistr z Votic.................... 183

Doubrava Vincenc, ředitel brodských škol, nositel zlaté medaile za zásluhy (1834)        75

Drchota.................................................. 220

Dvořák, učitelský pomocník................... 78

E

Eckert Heinrich (1833-1905), nejvýznačnější český fotograf 19. stol       213

Eim Gustav (1849-1897), český novinář a politik, poslanec, překladatel  267

Eiselt Marie Anna roz. Matzner....... 23, 24

Ellner, restauratér v Něm. Brodě.......... 265

Emler, prof............................................ 188

Emlerová Kalinka roz. Dlabačová........ 188

Engel Emanuel (1844-1907), lékař a politik český, poslanec, předseda mladočeské delegace................................................... 257, 265

Erben Anton (1835-1905), školní inspektor v Graz 208, 211, 228

Erben Wilhelm PhDr. (1864-1933), prof. historie na univerzitě v Graz    154, 166, 173, 228

Erbenová Anna roz. Brzorádová (1833-1865)         204, 205, 208, 211, 217, 218, 228

Erbenová Thekla „Etelka“ roz. Brzorádová (1845-1903)    211, 216, 217, 218, 220

F

Faltis Jan, průmyslník.......................... 142

Feldstein viz Pulpan von Feldstein, viz Pulpan von Feldstein

Fiedler, hostinský v Polné.................... 257

Forchheim Josef Otakar Dr (1843-1907)., gymn. profesor, spisovatel, divadelní ředitel, syn J. K. Tyla........................................... 253

Frána Aleš Ing. (*1957), majitel rodinného archivu            244

Frána Augustin (1882-1931), finanční koncipista, sekretář presidia nejvyššího soudu    244

Franěk Jindřich..................................... 220

Franková Adolfína................................ 218

Franová Milica...................................... 244

Frič J. V. (1829-1890), básník, prozaik, novinář a radikálně demokratický politik          257

Fritschl Else (*1930).................... 173, 228

Funke Alois JUDr. šlechtic (+1911), advokát, litoměřický starosta, poslanec (1880-1911)........................................................... 259

Fürstenberg kníže................................... 54

G

Gabriel, radní nymburský..................... 188

Galandauer Jan, historik....................... 123

Gautsch Paul von Franken thurn (1851-1918), rak. politik, ministr vyučování (1885-1897), předseda vlády................................... 254

Gerber Katharina.................................. 162

Gesberg Johann Emanuel..................... 152

Gisbert Helmut, profesor v Göttingen.. 210

Goppolt Karel von Nordenegg (*1881), c.k. poručík          222

Goppolt Karel von Nordenegg, (1838-1929) c.k. setník      222

Goppolt Rudolf von Nordenegg (*1886), soukromý úředník          222

Grabensteiner, podkrajský v Poděbradech 46

Grégr / Grögr Eduard MUDr. (1927-1907), politik, mladočech, poslanec, redaktor Národních listů.................. 251, 254, 258

Grégr / Grögr Julius JUDr. (1831-1896), advokát, mladočech, poslanec   251

Grünhof, společník v olejárně.......... 87, 89

H

Haas Jiří šlechtic z Hasenfelsu, pán na Mostově     123

Häbl Filip, úředník.................................. 26

Habsburg und Lothringen František II.(I.) (1768-1835) český král od 1792, řím.(rak.) císař..................................................... 14, 107

Habsburg und Lothringen František Josef I., (1830-1916), arcivévoda rakouský, císař rakouský a král uherský (od 1848) 244, 250

Habsburg und Lothringen František Karl  arcivévoda (1802-1878), arcivévoda rakouský, otec císaře Františka Josefa I............ 108

Habsburg und Lothringen Josef II (1741-1790) český král od 1780, řím. císař     12, 13, 139, 158

Habsburg und Lothringen Leopold II. (1747-1792) český král od 1791, řím. císař           14, 163

Habsburg und Lothringen Marie Terezie (1717-1780), císařovna řím. - německá, královna česká od 1743........................ 58, 70, 107

Habsburg und Lothringen Otto  (*1912), arcivévoda          69

Hadačová............................................... 246

Hácha Emil (1872-1945),  prezident nejvyššího soudu,  prezident protektorátu Čechy a Morava............................................... 244

Halamasková, sestra paní Weidenhofferové, teta Fanny     75

Hanaur, hostinský v Polné.................... 257

Hánl von Kirchtreu Angella 'Ella' roz. Prziborski (1863-1936)      131, 132, 133, 134, 135, 136, 137

Hánl von Kirchtreu Ernst JUDr. Edler .(1865-1913), sekretář německé sekce zemského výboru................................................ 136

Hánl von Kirchtreu Karl Boromeus baron (1782-1875), biskup královehradecký 135, 136

Hánl von Kirchtreu Karl Edler (1813-1879), okresní hejtman       135, 136

Hánl von Kirchtreu Karl Edler(1848-1897), rytmistr          135, 136

Hánl von Kirchtreu Karl 'Kari' Edler(1891-1915), poručík 136

Hánl von Kirchtreu Marie Therese Stransky von Stranka und Greiffenfels (1829-1915) 136

Hanuš Jan Ignác (1812-1869), filosof, národní buditel       194, 200

Hauptmann Karel, (+1870)  c. k. okr. inženýr         205, 220, 222

Hauptmannová Marie roz. Brzorádová (1818-1888)           208, 222

Hauschild Dipl. Ing. Ernest (+1954), důlní inženýr 113

Hauschild Ernestine roz. baronin von Kutschera (1901-po 1970)  113

Havel..................................................... 271

Havlíček Borovský Karel (1821-1856), novinář, spisovatel           29, 33, 47, 48, 74, 82, 84, 85, 87, 90, 108, 118, 121, 251, 252, 259

Havlíček Matěj, otec K. H. Borovského. 33

Havlíčková Julie, manželka K. H. B. 88, 90

Havlíčková Zdeňka, dcera K. H. B. 88, 90, 255

Havlíšek František K. (1823-1912), bratr K. H. Borovského          35, 47, 87, 90

Havránek, stránovský kaplan.................. 21

Heimrich Johan Nepomuk (1853–1933), úspěšný podnikatel a komerční rada, dlouholetý mladočeský poslanec Moravského zemského sněmu a  později i Říšského sněmu.      271

Helcelet Jan MUDr. (1812-1876), profesor, národní buditel          200

Herites Anton baron von (1777-1813), sekretář zemského soudu  12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 27

Herites Anton baron von (1811-1852), c.k. setník   28, 50

Herites Barbara baronka von roz. Vašátko (1777-1843)     23, 24, 25, 28, 33, 34, 35, 36, 73, 161

Herites Floryan vulgo Simon (1650-1743) 10

Herites František (1851-1929), spisovatel 11, 250

Herites Jan (*1753 + po 1805), purkmistr Horažďovic       11, 23

Herites Jan (+ 1680), řezník..................... 9

Herites Jan Ignác (1762-1826), jurista... 11

Herites Johann baron von (1769-1841), direktor statku a pán na Stránově            12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 32, 33, 34, 73, 161

Herites Johann baron von (1808-1846), c.k. poručík           33, 34, 36, 50

Herites Josef (1699-1744)...................... 10

Herites Matěj (1705-1775), řezník......... 11

Herites Ondřej Mirotický (+ před 1627), řezník      9

Herites P. Antonín, děkan................. 11, 12

Herites P. Michal Emanuel, děkan... 11, 14

Herites P. Václav Florian (*1691) farář v Chotětově          10

Herites P. Václav Vojtěch baron von (1734-1823), probošt a děkan kapituly       11, 12, 23, 28

Herites Tadeáš baron von (1803-1877), c.k. setník 28, 43, 49, 57, 71, 72, 116

Herites Václav (1648-1742), řezník....... 10

Herites Václav baron von (1797-1825), koncipista 23, 27, 28

Heritesová Božena (1883-1963), učitelka jazyků    11

Heritesová Marie provd. Kohn (*1881) houslistka  11, 250

Heritesová Rosina (1742-1783).............. 11

Heritesová Voršila (+ po 1697).............. 10

Hermin Schreiberová roz. Prziborski... 119

Herold Josef (1850-1908), čs. politik, právník, vůdce mladočeské strany, poslanec zemský i říšský................................................. 257

Herrnfels......... viz Sebenářž von Herrnfels

Hessen Wilhelm I. von, kurfiřt............. 165

Hessoun Josef Msgr. P., zakladatel amerického časopisu Hlas,     248

Heyrovská Klára roz. Hánl von Kirchtreu (1863-1927)      136

Heyrovský Jaroslav Prof. (1890-1967) , fyzik a držitel N.ceny      136

Heyrovský Leopold, profesor práv, rektor univerzity české           136

Hitler Adolf (1889-1945), něm. politik, říšský kancléř, válečný zločinec 249

Hladík, správce Věže............................ 115

Hlávka Josef (1831-1908), architekt, zakladatel čs. akademie, mecenáš   188

Hlávková Zdenka roz. Havelková........ 188

Hněvkovský Šebestián (1770-1847), básník            26

Hofbauer Arnošt (1869-1944), malíř... 136

Hofbauerová Klára roz. Heyrovská (*1883), autorka knihy Mezi vědci a umělci 136

Hoffmeister Dr. rer. pol. Wilfried........ 113

Hoffmeister Ulrike roz. baronin von Kutschera (*1940)    113

Holeček Jiří (+ před 1600), řezník........... 9

Holub Daniel......................................... 175

Horliwitz, domácí učitel....................... 216

Horst Dr................................................ 217

Hovorka František (+1906),rolník Něm. Rybná, poslanec  271

Hrubý Věnceslav (1848-1933), právník, poslanec, vrchní soudní rada v Opavě, dvorský rada Nejvyššího soudu ve Vídni............... 271

Hyrš Josef (1849-1921), rolník v Okrouhlici, politik, poslanec, mladočech,        271

Ch

Chanovský P. Albert z Dlouhé Vsi, jezuita 9

Chicker JUDr., právní zástupce Chotků 129

Chlumčanský Václav Leopold, arcibiskup pražský 23

Chotek Arnošt hrabě von  (1844-1927), rakouský generál  130

Chotek Emerich (1833-1911), c.k. komoří 131

Chotek Jan Rudolf hrabě von (+1884). 130

Chotek Jindřich hrabě von (1802-1864) 122, 125, 127, 128

Chotek Rudolf Karel hrabě von (1832-1894)           98, 123, 128, 129, 130, 131, 138

J

Jablonský Rudolf Dr., purkmistr Čáslavi 46

Jahn Dr. Gustav, majitel Věže, zemský poslanec 1888-1892         115

Jean de Gy............................................. 150

Jelinek Julius (1847-1907), ředitel panství knížete Švarcenberka  95

Ježek P. Jan, profesor, kněz v Křečovicích 55

Jičínská Barbora roz. Stockar von Bernkopf (1802-1857)  26

Jindřich Jan (+ 1874), majitel realit a nákladník piva vaření z Prahy        121, 124

Jirásek Alois

F. L. Věk.............................................. 12

Jungmann Josef (1773-1847), čes. jazykovědec, básník, překladatel, přední osobnost národního obrození.................... 191, 204

K

Kabeláčová............................................ 246

Kainz Rudolf, c. k. poručík, statkář v Chlumu u Virlové a Vidovicích      183

Kainzová Eleanora roz. Brzorádová..... 183

Kalasanský Josef / Calasanz Joseph P. (1557-1648), pedagog, zakladatel řádu Piaristů  202

Kalina Antonín JUDr. (1870-1922), politik, diplomat        258

Kálmán Mikszáth, maďarský spisovatel 224

Kapoun baron.......................................... 70

Karásek ze Lvovic Jiří (1871-1951), básník, prozaik          47, 57

Kareš, olšanský farář............................ 259

Kautsch E., obchodník se stříbrem....... 243

Kenzler, domácí lékař Brzorádů........... 220

Kenzlerovi Marie a Klementina........... 220

Kinsky kníže......................................... 131

Kirchtreu von......... viz Hánl von Kirchtreu

Kirschner Karel, smíchovský velkostatkář, majitel Lochkova, zemský poslanec 209

Klazar Gustav, vrchní soudní rada....... 186

Klazarová Terezie roz. Brzorádová...... 186

Klebel Anna roz. Erben (1871-1946)... 216

Klofáč Václav (1868-1942), říšský a zemský poslanec, spisovatel, český politik a novinář, ministr nár. obrany 1918-20 ČSR, předseda senátu (1926)         251

Koblíková Alžběta................................ 176

Kolovrat hrabě...................................... 108

Komenský Jan Amos (1592-1670), protestanský biskup, pedagog, filosof, spisovatel     202

Komers Aleš (1884-1903), medik........ 244

Komers Alexius (1852-1909), okresní hejtman, místodržitelský rada, c. k. dvorní rada a rytíř řádu Železné koruny III. třídy 130, 243

Komers Anselma 'Selma' roz. Prziborski von (1863-1934)            131, 132, 138

Komers Anton Emanuel Ritter von (1814-1893), národohospodář, hospodářský rada, ředitel statků hraběte Thuna a Chotka, hospodářské školy, pán na Mostově a Lžíně, předseda vlastenecko-hospodářské spol. etc. 85, 86, 92, 94, 95, 116, 118, 120, 124, 127, 129, 131, 138

Komers Eduard (1888-1890................. 244

Komers Emanuel Heinrich baron von Lindenbach (1808-1889) právník, prezident vrchního zemského soudu a rakouský ministr spravedlnosti, majitel panství Žák            120, 125, 138

Komers Emanuel Ritter von (1850-1907), pán na Mostově            95, 123

Komers Franz Emanuel JUDr. Ritter von (1848-1935), okresní hejtman, místodržitelský rada.................................................... 138

Komers Karel (1839-1918), vrchní revident panství knížete Fr. Jos. Auersperga, majitel řádu Fr. Josefa I................................. 243

Komers Karl Eduard baron von Lindenbach (1794-1870), dvorní auditor, sekční šéf ministerstva války, pán na Vlásenici a Libkové Vodě     120, 125

Komers Karl JUC. Ritter von (1846-1870) 123

Komers Selma roz. Prziborski von (1863-1934)     127, 140

Komersová Marie Kateřina roz. Jindřichová (+ 1876)        121

Komersová Marie roz. Brzorádová (1852-1909)     130, 241, 243, 265

Konrád Jan, vrchní policejní komisař v Praze         26

Kopernáč Jan......................................... 175

Kořínek, řídící učitel.............................. 77

Kovář Robert, okresní tajemník........... 265

Kovář ředitel okresu............................. 253

Kovář, přítel E. B.................................. 271

Krajník 'Kokořínský' J. V....................... 85

Kramář Karel Dr. (1860-1937), předseda vlády ČSR          265, 271

Kratochvíl Antonín (1861-1945), podplukovník     71, 246, 267

Kratochvíl Jaroslav JUDr. (1901-1984), český národohospodář, ministr průmyslu, obchodu a živností protwktorátní vlády.......... 247

Kratochvíl Karel Ing............................. 247

Kratochvílová Karla roz. Brzorádová (1868-1937) 246, 267, 272

Kratochvílová Karla rozená Brzorádová (1868-1937)        241

Krieger, kanovník kapituly..................... 12

Krziwanek Anna..................................... 65

Krziwanek Bernard (1763 – před 1831), obchodník, pán na Věži  66, 67, 68

Krziwanek Caroline roz. baronka von Herites (1804-1876)           26, 28, 29, 43, 48, 49, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 88, 96, 98, 99, 142

Krziwanek Eduard Carl Edler von (1844-1896), pán na Věži         73, 74, 95, 114

Krziwanek Eduard Edler von (1799-1876), pán na Věži, říšský a zemský poslanec         28, 29, 48, 63, 67, 68, 238, 239, 252

Krziwanek Ernest Thadeus Benjamin Edler von (1832-1840)        71, 72, 73

Krziwanek Friedrich Ferdinand Edler von (1836-1838)     72, 73

Krziwanek JUDr. et PhDr. Jan Nepomuk (1749-1828), zemský advokát   65

Krziwanek Marie Anna roz Seegenschmied (1771-1842), paní na Věži    66, 67, 68, 71, 72, 73

Krziwanek Mathilde Edle von (1835-1837) 72

Krziwanek rodina.................................. 244

Krziwanek Tomáš................................... 65

Kučera Jan JUDr. (1838-1895), advokát, poslanec, přísedící zem. výboru            253

Kuchta, rychtář ve Vtelnu................. 21, 22

Kulich z Bašty....................................... 188

Kundrat, pán na Květinově..................... 85

Kutschera Arthur baron von  (1869-1924), ekonom            100, 110, 111, 112

Kutschera Carl Anton Johann von (1735-1815), správce zemských knih v Čechách        107

Kutschera Carl baron von (1836-1890), c. k. setník, poslanec zemského sněmu, pán na panství Čelina........................ 70, 96, 115

Kutschera Ernestine roz. von Krziwanek baronka von (1840-1877)          70, 73, 74, 86, 96, 110

Kutschera Hugo baron von (1847-1922), c. k. major          109

Kutschera Johann baron von (1766-1832), tajný rada, osobní pobočník císaře, generál - FZM............................................. 49, 107

Kutschera Johann baron von (1841-1926), c. k. místodrž. a dvorní rada   109

Kutschera Johann Carl baron von (1804-1865), c. k. dvorní sekretář a komoří     108

Kutschera Johanna ‚Jenny‘ roz. hraběnka Pachta von Rayhofen / z Rájova baronka von (1806-1878)................................... 69, 96

Kutschera Josef baron von (1899-1957), sekretář německého Touring Club        113

Kutschera Josef Carl baron von (1769-1855), gubern. rada, zemský podkomoří, krajský hejtman v Sázavě............................... 107

Kutschera Marie roz. bar. von Kielmannsegg  baronka von (1858-1945)  110

Kutschera Matouš (1695-1755), hospod. správce strahovských premonstrátů      107

Kutschera Oskar baron von (1844-1905),c. k. major           109

Kutschera Petr baron von (1906-po 1970), úředník 113

Kvis, kanovník kapituly.......................... 12

L

Læssøe Thorald (1816-1878), dánský malíř 199

Lambl J. B............................................. 123

Lanius von Wellenburg hrabě................ 54

Lejeune.................................................. 111

Liebig, velkoprůmyslník...................... 131

Lindenbach von viz  Komers von Lindenbach

Lindenkron....... viz Tiegel von Lindenkron

Link, taneční mistr................................ 217

Lobkowitz Ferdinand Jiří August kníže (1850-1926),  rak. politik, 1908-1913 nejvyšší maršálek Českého království............ 260

Lobkowitz kníže................................... 131

Loermoz Antoine De............................ 150

Lorenz, učitel.......................................... 86

Lorme Louis de (+ před 1631).............. 150

Lorme Louis de (1633-1701), ženevský zámečník  150, 151

Lorme Thomas de (1607-1636)............ 150

Lorme Thomas de (1661-1708), mistr hodinářský a obchodník v Ženevě 150

Lueger Karl (1844-1910), něm. rak. politik, starosta Vídně, člen strany antisemitské, poslanec, vůdce strany křesť. sociální 261

Luelmoz Claude De (+ před 1592)....... 150

M

Makalouš Jan........................................ 176

Malinská Věra roz. Kratochvílová....... 247

Malinský Dr.......................................... 256

Mandry Bernard.................................... 150

Martinitz hrabě von.............................. 131

Mártonfalva von viz Vukčič von Mártonfalva

Masaryk Tomáš Garrigue (1850-1937), sociolog, politik, prezident Československé republiky............................................ 248

Mašín.................................................... 189

Mašín František, nymburský sládek..... 190

Maštalíř sedlák ze Vtelna....................... 18

Maštalíř Václav, nádeník........................ 22

Maštalíř Václav, vtelenský nádeník....... 22

Maštalířová Kateřina.............................. 22

Matzner František, hostinský a řezník v Radomyšli           23

Matzner Jan (*1737), řezník............. 11, 23

Matzner P. Jan (+ 1740), kněz maltského řádu        23

Matznerová Rosina roz. Heritesová (1742-1783)    11, 12, 23

Mayer Adolf , c.k.telegrafní dozorce v Poličce       265, 272

Mayerová Leopoldina roz. Vondráčková 265

Mayersbach Gabriela von, paní na Osečanech         54

Mayersbach Johanna von (1801-1866), paní na Osečanech            54

Mayr Selma roz. Erben (1863-1946), pisatelka vzpomínek na Tante Philipi        208, 211, 228

Mecséry de Tsoor Karl, baron (1804-1886), místodržící, ministr policie  48

Meisel, kupec ve Věži.................... 74, 115

Menger dr.............................................. 262

Mettal Otto JUDr. rytíř (1848–1921), český konzervativní politik, profesor ekonomie, poslanec, velkostatkář....................... 271

Mezanec, učitel..................................... 220

Míč Václav, rolník z Bezna.................... 20

Michaud de Gy (+ před 1429).............. 150

Michna Václav z Vacínova................... 213

Mikeš Václav, c. k. inženýr, geometr v Praze          183

Mikešová Luisa roz. Brzorádová.......... 183

Miksch Albertine.................. 214, 218, 219

Miksch Dr. Leonhard, autor Familien Chronik        100, 119

Miksch Sylva roz. Prziborski............... 135

Mikulecký, ředitel................................ 131

Milnerovi Jan a Marie.......................... 183

Mirbach Aloisie rozená Pachta von Rayhofen/ z Rájova hraběnka von (1808-1845)       69

Mirbach Gothard hrabě von (1806-1870), pán na panství Kosmanosy      28, 69

Mirbach Mathilda rozená Pachta von Rayhofen/ z Rájova hraběnka von (1812-1832)    69

Miroslav Tyrš (1832-1884), zakladatel Sokola       49

Morre Carl (1832-1897), rak. stat. úředník, politik a spisovatel    261

Moser baron, pán na Věži....................... 66

Mottl Jakub............................................. 84

Moučka Josef, úředník............................ 26

Mozart Wolfgang Amadeus (1756-1791), hudební skladatel         107

N

Napoleon I. Bonaparte (1769-1821), franc. císař     20, 165

Nejedlý Jan, profesor.............................. 26

Nejedlý Zdeněk prof. (1888-1964), čes. politik, hudební vědec, historik  251

Němcová Božena, spisovatelka (1820-1862)           186, 190

Němec Hynek........................................ 187

Němec Jaroslav..................................... 187

Němeček Jan (+1900), c. k. důstojník, bankovní úředník   53

Němeček roz. baronka Voith von Sterbez Marie Terezie (1838-1900), hradčanská Stifts Dame.................................................... 53

Němeček Zdeněk, spisovatel................ 222

Neruda Jan (1834-1891), spisovatel, novinář          251

Neuern................................................... 271

Neupauer Bedřich rytíř, pán na Stránově 49

Niklfeld František, poslanec................. 271

Nordenegg von viz Goppolt von Nordenegg

Novákovi Jan a Matěj........................... 162

P

Pacák Bedřich JUDr. (1846-1914), advokát, politik, c. k. tajný rada, c. k .ministr 1906-7, spisovatel........... 261, 264, 265, 269, 271

Pachner.................................................. 272

Pachta von Rayhofen / z Rájova............. 69

Pachta von Rayhofen / z Rájova Jan Josef hrabě (1756-1834), c. k. plukovník, hostitel Mozartův........................................... 107

Pachta von Rayhofen/ z Rájova František Josef hrabě (+1776)      70

Pachta von Rayhofen/ z Rájova František Josef hrabě (+1799)      70

Pachta von Rayhofen/ z Rájova František Josef hrabě (1814-1886)          96

Pachta von Rayhofen/ z Rájova Robert hrabě (1817-1895) 96

Palacký František (1798-1876), politik, historik, spisovatel          121

Pankrác Dr., advokát v Německém Brodě 82, 83, 84, 85

Passepein Claude, kloboučník.............. 151

Pelcl František Martin (1734-1801), český osvícenecký historik a jazykovědec  203, 221

Petr Fr., ředitel a prof........................... 259

Petřivalský prof.................................... 249

Pick Moyzes, továrník s likérem............ 80

Pippich Karel JUDr. (1849-1921), poslanec, právník, dramatik, hudebník a řečník         271

Plaček.................................................... 204

Plaček Boleslav rytíř (1846-1908), advokát, politik, poslanec,mladočech            271

Poe Edgar A., spisovatel....................... 118

Porák Anton MUDr. (1815-1892), lékař, starosta Trutnova, poslanec       142

Porak de Varna Alfons.................. 142, 144

Porak de Varna Anton................... 142, 144

Porak de Varna Ernst (1849-1918), průmyslník, politik     142, 143, 144

Porák de Varna Hugo.................... 142, 144

Porak de Varna Viktor (1852-1932), průmyslník, statkář, politik  142

Porák Prof. Alwin................................. 144

Poráková Anna roz. Faltis (1823-1885) 142

Portheim, továrník................................ 164

Poten Ernst Friedrich Karl (*1845), Feldmarschall-Leutenant       141

Poten Friedrich Ernst Augustin (1875-1944), kapitán řadové lodi 141

Poten Helene (Ilka) Angela Julie roz. von Komers (1888-1945)    138, 141

Poten Sofie roz. Lang........................... 141

Potoczky Paul von, policejního úředník 226

Prášek Josef (1861-1925), statkář, politik 271

Prziborska Kateřina roz. Komers (1799-1866)        118

Prziborska Marie Anna roz. Porak de Varna (1882-1957)  142, 147

Prziborski Eduard (1835-1856), spadl do kotle v pivovaru 119

Prziborski Elsa roz. Grimm.................. 119

Prziborski Emanuel (1831-1859), nadporučík         118, 125

Prziborski Emanuel (1859-1921), vrchní finanční rada v Českých Budějovicích 127, 134, 137

Prziborski Ernst (1803-1878), ředitel statků hraběte Collonitz      117, 146

Prziborski František Saleský (1769-1822), soukeník, obchodník se suknem, purkmistr humpolecký....................................... 117

Prziborski Herman Ing. (1834-1883), inspektor a ředitel dráhy Praha- Most        119, 125, 126, 127, 130, 134, 135

Prziborski Hermine roz Edle von Krziwanek (1839-1908) 73, 74, 86, 91, 100, 116, 125, 129, 131, 132, 133, 137, 145, 240, 267

Prziborski Hermine roz. Hánl von Kirchtreu (1852-1932)  119, 135, 136

Prziborski Jakub (1732-1812).............. 117

Prziborski Julius (1824-1905), národohospodář, hosp. rada, ředitel statků hraběte Thuna a Chotka, hospodářské školy, předseda správní rady  železniční dráhy Praha - Most, cukrovaru v Mostě, etc. 91, 95, 116, 124, 243, 267, 271

Prziborski Kajetán (1796-1870), soukenický mistr a obchodník    82, 84, 92, 118

Prziborski Kajetán (1830-1883), továrník v Humpolci       119

Prziborski Kamillo............... 117, 119, 131

Prziborski Karl (1837-1895), ředitel panství knížete Kinského v Chocni  95, 119, 135, 136

Prziborski Mořic (1822-1854), setník.. 118

Prziborski-Voith-Herites JUDr. Leopold (1867-1940), advokát, prokurista a ředitel tuhových závodů.......................... 63, 142

Prziborski-Voith-Herites Kurt (1902-1943), obchodník     146

Prziborski-Voith-Herites Leo JUDr. (1867-1940), advokát, ředitel a prokurista tuhových závodů........................................ 127, 141

Příhodová sl. z Brodu........................... 266

Příchovský z Příchovic Antonín Petr hrabě (1707-1793) arcibiskup pražský, pán na Benátkách............................................ 16

Příchovský z Příchovic František de Paula Antonín hrabě (*1736) pán na Stránově        16, 17

Příchovský z Příchovic Jan Václav hrabě (1706-1781), pán na Stránově  16

Puchmajer P. Antonín (1769-1820), básník a překladatel, kat. kněz          26

Pulpan von Feldstein.............................. 54

Pulpan von Feldstein Elisabeth roz. von Mayersbach (1760-1838)           54

Pulpan von Feldstein Josef rytíř (+1818), pán na panství Domousnice     54

Pulpan von Feldstein Josef rytíř (1789-1840), pán na Osečanech  54

R

Rainer V. V., malíř............................... 163

Rais Karel Václav (1859-1926), spisovatel a publicista     256

Rak Antonie viz Zadurovič Antonie viz Zadurovič Antonie roz Brzorád von

Reif Dr. Walter (1901-1963), ředitel továrny          113

Reif Gertrude roz. baronin von Kutschera (1904--po1970) 113

Reichel P., smíchovský farář................ 169

Renkin Edouard, generální konsul....... 111

Renkin Eugen (1867-1919), setník....... 111

Renkin Jenny (1896-7)......................... 111

Renkin Johanna 'Jenny' roz. baronka von Kutschera (1870- po 1941)       100, 110, 111

Renkin Karl (1895-1917), důstojník.... 111

reu Angella 'Ella' roz. Prziborski (1863-1936)        127

Rissl Václav, zahradník.......................... 54

Robel Františka roz. Brzorádová.......... 183

Robel Marles, městský stavitel v Krakově 183

Royko P. Kašpar, historik, rektor univerzity           22

Rožmberka J. M. p. z................................ 9

Rudolf Ernst von Wartburg (1783-1860, od 1856 von), K. K. Hofburg-inspector / Prager Burghauptmann................................. 210

Rudolf Josef 'Pepi' von Wartburg JUDr. (1822-po 1908), státní zástupce, rada vrchního zemského soudu, okresní hejtman v Salzburgu    210, 217

Rudolfová Marie von Wartburg roz. Schnell           210

Rychlý, společník v olejárně.................. 87

Ř

Řípa Václav, sedlák ze Vtelna.......... 21, 22

S

Salm hrabě.............................................. 70

Santini J. B., architekt.......................... 110

Sartoris Jean Jacques (1630-1674), farář, profesor řečtiny a rektor           150

Sebenarž von Herrenfels Anton, majitel domu        32

Sebenářž von Herrnfels Johann Anton von  (1687-1773), soudce, dědičný poštmistr, táborský purkmistr........................ 32, 44

Sedláček P., profesor z Plzně................. 26

Seegenschmied Johanna (1744-1813).... 67

Seegenschmied Václav (+ kol. 1788), kupec, pán na Věži  66

Seifert P. Karel, kaplan v Německém Brodě           81, 84

Seifert, poslanec................................... 271

Sellner Karel, okresní inspektor............. 20

Schalek, vydavatel................................ 218

Schell Jan, pražský obchodník..... 158, 162

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg Karoline Amalie (1776-1881), dánská královna..................... 153, 166, 197, 208

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg Kristian VIII. , dánský král (1839-1848)........................................................... 154

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Kristian IX. (1818-1906), dánský král       154

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Louise roz. von Hessen-Kassel       154

Schleussig Klara roz. Brzorádová (1850-1924)       211, 216, 220

Schmelzern von Wildmannsegg............. 54

Schmid Ernestine roz. Renkin (1894-1928) 111

Schmid Rudolf, major.......................... 111

Schnell Andreas, obchodník v Praze.... 210

Schnell Lotti roz. Tschapek.......... 210, 214

Schönerer Otto, poslanec...................... 139

Schönfeld Josef František, hrabě.......... 176

Schreiber Jaroslav................................. 119

Schreiber PhMr. Otto............................ 119

Schubert Eduard MUDr., lékař v Německém Brodě           265, 271

Schulz Josef (1840-1917), architekt....... 49

Schwarz B. F., aktuár, učitel............. 77, 78

Schwarz Franz Christian, hodinář v Braunschweigu           153

Schwarzenberg Bedřich kníže (1809-1885), arcibiskup pražský    53

Schwinner Marie roz. Erben................. 228

Signe Margarete Juliane roz. Abrahamson, hostitelka uměleckých kruhů v Kopenhagenu........................................................... 199

Skalická Katy, hospodyně.................... 216

Sladkovský Karel (1823-1880), spisovatel a novinář          251, 252

Sláma František JUDr.(1850-1917), spisovatel, soudní rada          251

Slavomil...................................... viz Vávra

Smetana Bedřich (1824-1884), hudební skladatel   124, 251

Smrčka Jakub.......................................... 84

Smrt, přítel E. B.................................... 271

Sokol Karel Stanislav (1867-1922), politik, redaktor.        258

Srbik Franze JUDr.  Ritter von (1877-1958)            146, 147

Srbik Heinrich Ritter von, prof. historie,  ministr školství 146

Srbik Marie Anna roz. Porák de Varna (1882-1957)           viz Prziborska Marie Anna roz. Porak de Varna (1882-1957)

Staněk František Dr. techn. (1867-1936), přední čes. agrární politik, ministr pošt, zemědělství, předseda posl. sněmovny ČSR        271

Sterbez..................... viz Voith von Sterbez

Stockar von Bernkopf Anna roz Vašátko 27

Stockar von Bernkopf Anna roz. Vašátková 24

Stockar von Bernkopf Eliška (1795-1866) 26

Stockar von Bernkopf Karel Alois rytíř (1764-1830), direktor statku ve Spáleném Poříčí a ve Vraném u Slaného.............. 14, 24, 26

Stöger Johann August (1791-1861), ředitel divadla            108

Stojan Antonín ThDr. P. (1851-1923) , říšský poslanec, pozdější arcibiskup olomoucký........................................... 270, 271, 272

Stolz A. , hostinský............................... 241

Strachwitz Zdenko hrabě von (1839-1921),, k. u. k. Kämmerer, Rittmeister a. D., Guts- besitzer in Mamling bei Braunau...... 213

Straka František, kolínský místopisec... 49

Stránský................................................ 220

Stránský Adolf JUDr. (1855-1931), advokát, poslanec, čes. politik, mladočech, senátor a ministr obchodu první vlády ČSR 255, 271

Stránský Jiří, spisovatel........................ 136

Stransky von Stranka u. Greifenfels Fanny, majitelka penzionátu 136

Suk Josef (1874-1935), hudební skladatel 55

Suk Josef starší, varhaník v křečovicích, otec skladatele    55

Š

Šimonek z Mladotova  Ing. Josef, ředitel Škodových závodů, pán na Stránově    49

Šimonek z Mladotova Ing. Jaromír, pán na Stránově          49

Šiška P., kněz v Hořelicích................... 215

Škarda Jakub (1828-1894), čes. politik, pražský advokát, poslanec           265

Špinar Vojtěch, evangelický duchovní v Humpolci 117

Špinčič Luigi Vjekoslav (*1848), slovinský prof. učit. ústavu, poslanec  259, 261, 265, 267

Štefan, kočí........................................... 220

Štěpánek Jan Nepomuk (1783-1844), divadelní ředitel      108

Šternberk hrabě......................................... 9

Štulc Dr., městský lékař v Humpolci..... 84

Šulc, rychtář ve Voděradech................... 21

Švejda Ot............................................... 271

Švejda, brodský knihkupec................... 253

T

Tauš Petr............................................... 175

Theer Karel, rytmistr............................ 186

Theer Otokar (1880-1917), český básník a beletrista s pseud. Otto Gulon            186

Theerová Fanny roz. Brzorádová......... 186

Thun Hohenstein  hrabě von................. 127

Thun Hohenstein Bedřich hrabě von (1810-1881), diplomat          128, 131

Thun Hohenstein Dr. Jaroslav hrabě von (*1864)   123

Thun Hohenstein František Antonín hrabě von (1786-1873)          85, 125

Thun Hohenstein František Antonín hrabě von (1809-1870)          120

Thun Hohenstein František de Paula Antonnín hrabě, od 1911 kníže von, (1847-1916), místodržící, pán děčínského majorátu (i.e. též na Peruci)           128, 252

Thun Hohenstein František hrabě von (1809-1870) 121

Thun Hohenstein Lev hrabě von (1811-1888)         121

Tiede Christian Friedrich  (1794-1877), berlínský hodinář 154

Tiegel von Lindenkron Anna roz. Pulpan von Feldstein (+1862)   54

Tiegel von Lindenkron Emanuel rytíř (*1822), pán na Sázavě       53, 54

Tiegel von Lindenkron Wilhelm rytíř (1772-1827) , c. k. kapitán-poručík, pán na Sázavě............................................................. 53

Tiller Linhart, mydlář............................. 10

Tiller P. Jan, jesuita................................ 11

Tomek Václav Vladivoj rytíř (1818-1905), politik, historik          45, 121

Tomtalais, hrabě................................... 155

Tóth Kálmána (1831 – 1891), maďarský básník, revolucionář       226

Trauberová, hospodyně........................... 50

Trauttenberg Emanuel Vratislav baron von (1799-1878)    96

Trauttenberg Helena roz. hraběnka Pachta von Rayhofen/ z Rájova baronka von (1813-1877).................................................... 96

Tschiedl Dr........................................... 271

Tschinkel Ágost.................................... 162

Tuček Dr............................................... 261

Tuček Josef (1845-1900), advokát, právník a politik čes.   261

Tulka Josef (1846-1882), malíř............ 213

Tůma Karel (+1917), publicista, zemský poslanec  251

Tümmel, generál................................... 165

Turecký, soused na Dobříči.................. 216

Turinský František (1797-1852), básník a dramatik           45

Tyl Josef Kajetán (1808-1856), žurnalista, dramatik          29, 82, 253

U

Ullrich Dr., poslanec............................. 271

V

Vacínova z.................... viz Michna Václav

Vaněk Václav, řídící učitel v Bezně....... 20

Vašátko Jan, sládek z Chotče................. 14

Vašatý Jan JUDr. (1836-1898), politik čes., advokát, poslanec      260

Vavák Jan (1741-1816), písmák a rychtář v Milčicích       12

Vávra Vincenc, pseud. J. Sl. Haštalský, spis. a žurnalista  (1824-1877)    77, 78

Vedral, farář............................................ 49

Ventour, nadporučík............................. 220

Voith - Herites von Sterbez Vincenz baron (1842-1912), c. k. major        53, 57, 63, 144

Voith von Sterbez Anna Maria Gabriele baronka roz. Tiegel von Lindenkron (1862-1929), paní na Osečanech............................... 54

Voith von Sterbez Bertha baronka (1844-1920)      47, 56, 57, 58, 144

Voith von Sterbez Ferdinand baron (1812-1888), okresní hejtman, místodržitel. rada, poslanec zemského sněmu 33, 43, 53, 72, 87, 94, 146

Voith von Sterbez Ferdinand baron (1856-1886), c. k. poručík, c. k. úředník železničního ředitelství v Praze.................... 53, 85, 98

Voith von Sterbez Hermine baronka (1851-1922)   11, 47, 56, 57, 58, 144, 145, 250

Voith von Sterbez Johann baron (1746-1831), c. k. major  44

Voith von Sterbez Maria baronka roz. baronka von Herites (1816-1885)  33, 35, 36, 43, 47, 49, 71, 72

Voith von Sterbez roz. Tiegel von Lindenkron Anna Maria Gabriele baronka (1862-1929), paní na Osečanech............................... 53

Voith von Sterbez Rudolf baron (1848-1905), c. k. setník, pán na Osečanech      49, 53

Voith von Sterbez Theresia baronka roz. Kocy (1790-1838)          34, 44

Voith von Sterbez Vincenc baron (1785-1845), c. k. setník, dědičný poštmistr    34, 43, 44, 49

Vonderfer Dr......................................... 271

Vorel P. Karel, kněz ve Žlebech............. 13

Votová Marie........................................ 189

Vranický Pavel (1756-1808). hudební skladatel      163

Všetečka František................................ 190

Všetečka, lékárník................................ 188

Vukčič Nicolaus von  Mártonfalva, úředník            226

W

Waldert Dr. Antonín (+1892), majitel Věže, advokát v Chomutově a pak v Praze, zemský poslanec (1861-2,1870-7, 1889, náměstek nejvyššího maršálka ve sněmu 1883-6, přísedící zemského výboru 1878-1889 114

Waldstein und Wartenberg Marie hraběnka von, paní na Stránově           49

Wartburg von...... viz Rudolf von Wartburg

Weismann, poručík............................... 220

Weissenberger Kaspar, obchodník, majitel statku Mogyoros         158, 169, 191

Weissenberger Therese geb. Delorme (*1787), majitelka dolů v Uhrách  158, 165, 193, 219, 220, 224, 230

Wellenburg viz Lanius von Wellenburg hrabě

Wildmannsegg viz Schmelzern von Wildmannsegg

Windischgrätz Alfred kníže von (1787-1862), politik, zemský velitel      26

Witanowski, učitel Brzorádů................ 220

Wolf Karl Hermann, poslanec...... 139, 140

Wratislav Natalia rozená Mirbach hraběnka           69, 99

Z

Zadurovič Antonie roz. Brzorádová von 183

Zadurovič Vojtěch von, majitel statku v Bukovině 183

Zadurovič von, majitel statku Scheronitz, statkář v Kušvardě       183

Záhořová Ludmila.................................. 12

Zedrich Jan,purkmistr nymburský....... 188

Zeibig, policejní revizor....................... 188

Zelený Václav (1825-1875), gymn. profesor, poslanec, novinář    254, 258

Zimmer Jan JUDr. (1858-), advokát, poslanec        271

Zvěřina Robert von, sekční šéf ministerstva fin., dvorní rada        119

Ž

Žák Václav, přítel K. H. Borovského, fabriční ředitel srbského knížectví, později chovanec ústavu pro choromyslné...................... 75

Žižkovičová, hraběnka.......................... 164


 

 

Hlavní strana

Familie von Herites

Familie von Krziwanek

Familie Delorme

Familie Brzorád

 

Rodokmeny

Seznam obrázků

Jmenný rejstřík

Dodatky

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz

 

 

počítadlo.abz.cz