O předcích

 zemského a říšského mladočeského poslance JUDr. Eduarda Brzoráda.

Děje rodů von Herites, von Krziwanek, Delorme a Brzorád.

 

 

 

V letech 2002-2008 sepsal Jan Steinbauer.

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz

 

Seznam obrázků

 

 

 

Hlavní strana

 

Familie von Krziwanek

Familie von Herites. 8

Familie Delorme

Familie Brzorád

 

Rodokmeny

Seznam obrázků

Jmenný rejstřík

Dodatky

 

Seznam obrázků

 

Obrázek 1 Proboštství  na Pražškém Hradě  č.p. 48. 14

Obrázek 2 Detail tympanonu nad vchodem.. 14

Obrázek 3 Proboštství s kaplí sv. Mořice kresba Josefa Mockera, půdorys 1. patra 15

Obrázek 4 Zámek Nový Stránov podle E. W. Piskatsche. 15

Obrázek 5 Pečeti P.Václava Vojtěcha a Jana Matznera - rytířů z Heritesu, r.1801. 17

Obrázek 6 Zámek Nový Stránov (podoba před přestavbou 1890-4) 18

Obrázek 7 Pohled na Nový Stránov z poč. 19. stol. Naproti přes údolí krnský zámek (výřez). 19

Obrázek 8 Detail baronské pečeti P. Václava Vojtěcha z roku 1809. 19

Obrázek 9 Plán zámku Stránova 1. silnice od Krnska, 2. Dvůr Vanžurov, 3. Zelinářské zahrady, 4. Ovocná zahrada se zoologickou zahradou, 5. Bývalá fara před bránou vlevo, 6. Gotická brána do předhradí, 7. Tyršův pomník (1931), 8. Nádvoří v předhradí s hospodářskými budovami, 9. Zámecké kanceláře, 10. kostel sv. Václava, 11. kamenný most přes hradní příkop, 12. veliká věž ze 14. stol., 13. zámek, 14. zámecký park, 15. vodojem.. 20

Obrázek 10 Sklenutí v prostoru mezi „pokojem nad mostem“ a věží 21

Obrázek 11 Brána na Stránově ještě s gotickým sklenutím.. 22

Obrázek 12  Kresba pečeti Johanna rytíře von Herites. 24

Obrázek 13 Dejvický statek pohled ze dvora (1939-1943) 25

Obrázek 14 Dejvický statek – obytné stavení – pohled z ulice (1943) 25

Obrázek 15 Erb Jana barona z Heritesu, kresba Fr. Frýba. 26

Obrázek 16 Zámek ve Spáleném Poříčí 26

Obrázek 17 P. Antonín Puchmýr 26

Obrázek 18 Podpisy na kupní smlouvě z roku 1816 „Joh. Frhr.v. Herites Käufer Barbara Frein Herites mitkäuferin“. 27

Obrázek 19 Průčelí Karmelitské 378 a půdorys 2. patra. 27

Obrázek 20 Pečeť stránovského panství z kupní smlouvy roku 1830. 28

Obrázek 21 Kostel sv. Václava na Novém Stránově z pohlednice před destrukcí, detaily stavu po roce 2000 na fotografiích Ústavu pam. péče  29

Obrázek 22 Oltářní obraz stránovského kostela sv. Václava se zámkem.. 30

Obrázek 23Detail z fotografie  oltářního obrazu – Stará podoba Stránova. 30

Obrázek 24 Portál kostela sv. Václava – erb pánů z Příchovic. 31

Obrázek 25 Dnešní ulice B. Kobzinové,  č.p. 19 –  parcela 215 je patrový dům vpravo na konci ulice. Vpopředí tzv. Štáflova chalupa. (foto SokA Havlíčkův Brod) 32

Obrázek 26 Hrob Johanna a Barbary von Herites na svatovojtěšském hřbitově v Německém Brodě. 36

Obrázek 27 Parte Johann Freyherr von Herites. 37

Obrázek 28 Parte Barbary Freiin von Herites. 38

Obrázek 29 Erb u zápisu z roku 1805 v zemských deskách  a nástropní freska v stránovské věži 39

Obrázek 30 Nový Stránov kresba Karla Hynka Máchy asi 1833. 39

Obrázek 31 Erb z nobilitační listiny z roku 1797 - rytířský stav pro von Herites. 40

Obrázek 32 Erb z nobilitační listiny z roku 1805 – stav svobodných pánů pro von Herites. 41

Obrázek 33 Erb v nobilitační listině z roku 1791 – stav svobodných pánů pro Voith von Sterbez. 42

Obrázek 34 Maria Baronin Voith von Sterbez roz. von Herites (1816-1885) 43

Obrázek 35 Kámen u Haber - portál pošty, půdorys a kaple. 44

Obrázek 36 Roku 1866 navštívil Chrudim císař František Josef II. Ferdinand si na památku schoval péro z chocholu Jeho Majestátu. 45

Obrázek 37 Ferdinand baron Voith von Sterbez. 47

Obrázek 38 Ferdinand Voith baron von Sterbez. 48

Obrázek 39 Kostel sv. Václava na Stránově dnes. 49

Obrázek 40 Kresba Tadeáše von Herites (archiv Fránů) 50

Obrázek 41 Parte Thaddäus Freiherr von Herites. 52

Obrázek 42 Zámek Osečany. 53

Obrázek 43 Erb Tiegel Ritter von Lindenkron (ANM, Seidlova sbírka) 54

Obrázek 44 Zámek Osečany- letecký pohled, půdorys. 54

Obrázek 45 Sourozenci Hermíne, Bertha a Vincenc Voith von Sterbez  na zahradě kolínského domu. (SokA Kolín) 56

Obrázek 46 Vincenc baron Voith von Sterbez (SokA Kolín) Obrázek 47 Bertha a Hermine Fr. Voith von Sterbez. 57

Obrázek 48 Hermine Freiin Voith von Sterbez, ateliér Krátký Kolín. 58

Obrázek 49 Hlavička dopisního papíru baronů Voithových. 58

Obrázek 50 Dům v Zahradní ulice, pohled ze dvora asi 1908-1910. Hermine, Bertha a služebné, které s baronkami byly celý život. (SOkA Kolín) 59

Obrázek 51 Výřez před kolínským domem.. 59

Obrázek 52 Parte Čeněk svob. pán Voith=Herites ze Sterbezu. 60

Obrázek 53 Pohřební průvod Kolín 18.8.1912. 61

Obrázek 54 Pohřeb Čeňka Kolín 1911 – výřez fotografie pohřebního průvodu na náměstí. Těsně za vozems rakví kráčí dost možná Čeňkův adoptivní syn Leo Przibrski Voith- Herites, za ním v uniformě setník Antonín Kratochvíl 61

Obrázek 55 Parte Berty Voithové ze Sterbezů. 62

Obrázek 56 Parte Hermíny Voithové ze Sterbezů. 62

Obrázek 57 Zámek Věž od návsi 2005, dole obr. 55  pohled od brány do parku. 66

Obrázek 58Zámek Věž – pohled od západu, dole obr. 57 barokní zámecká kaple ve Věži 67

Obrázek 59 Zámecká kaple ve Věži od parku. 68

Obrázek 60 Gotthard Friedrich Graf Mirbach (1806-1870), Zeichnung 1837 Josef Zumsande. 69

Obrázek 61 Johanna ‘Jenny‘ Freiin von Kutschera, née Gfin. Pachta (1806-1878) 69

Obrázek 62 Zámek v Bezně z roku 1818. 70

Obrázek 63 Ukázka zápisu v Gedenkbuchu. Strana o rodičích. 71

Obrázek 64 Interiér kaple sv. Jana N. ve věžském zámku. 72

Obrázek 65 Schlofs Wěž, J Sandtner j.l. (archiv Fránů) 72

Obrázek 66 Maria (9), Hermine (6) a Ernestine (5) Krziwanek před skleníkem v parku (výřez), 16.4.1845 podepsán Josef Just 73

Obrázek 67 Nový Dům Věž č.p. 62 U Meislu v r. 1930. 74

Obrázek 68 Eduard Ernest Edler von Krziwanek (1799-1876) na balkoně věžského zámku – v pozadí skleník. 76

Obrázek 69 Věž počátek 19. stol. 77

Obrázek 70 Skleník a v pozadí zámek ve Věži 77

Obrázek 71 Věžský zámek zpředu současný stav – rok 2004. 78

Obrázek 72 Věžský zámek pohled ze dvora roku 2004. 78

Obrázek 73 Pohlednice Pozdrav z Věže, Foto Dvořák a ?, Německý Brod. 79

Obrázek 74 Skleník ve Věži 79

Obrázek 75 Zájezdní hostinec U Slunce v Německém Brodě. 80

Obrázek 76 Zájezdní hostinec U Slunce v Německém Brodě, kresba Jan. Jůzl 80

Obrázek 77 Legitimace člena Národní Gardy v Humpolci s podpisem Kajetána Příborského. 83

Obrázek 78 Marie Brzorádová roz. Edle von Krziwanek (1834-1898), Atelier von Geber Staegler, Elkergasse 128, Iglau  86

Obrázek 79 JUDr.Eduard Brzorád (1820-1898) 87

Obrázek 80 František Havlíček, bratr K. H. Borovského. 88

Obrázek 81 Olejárna na pohlednici vydané Gustavem Jílovským v Praze r. 1915. 89

Obrázek 82 Olejárna v Květinově, stav 2006. 90

Obrázek 83 Vizitní karta Eduarda Křivánka (dnes běžný rozměr, archiv Fránů) 91

Obrázek 84 Vizitní karta "CAROLINE KRZIVANEK NÉE BARONNE DE HERITES" (archiv Fránů) 91

Obrázek 85 Hermine Prziborski roz. Edle von Krziwanek (1839-1908) kol r. 1865. 92

Obrázek 86 Julius Přiborský (1824-1905) 92

Obrázek 87 Eduard Edler von Krziwanek a Karoline v ateliéru Winter roku 1862 (archiv Fránů) 93

Obrázek 88 Autograf Plné moci od Eduarda Krziwanka pro Eduarda Brzoráda při volbách do obecního zastupitelstva z r.1861 (SokA Havlíčkův Brod) 94

Obrázek 89 Křivánkovi kol. r. 1865. Stojící zleva: Eduard K. ml. (?), (?), Erna, sedící zleva: Marie, Karl baron Kutschera, Hermine (archiv Fránů) 95

Obrázek 90 Ernestine Freiin von Kutschera roz. von Krziwanek, kol. r. 1865. 96

Obrázek 91 Carl Freiherr von Kutschera (1836-1890), kol. r. 1865. 96

 Obrázek 92 Nobilitace ve Wiener Zeitung z 25. 4. 1869. 97

Obrázek 93 Parte Karoline Krziwanek roz. Baronin von Herites, Druk A. Riedl in Deutschbrod (k povšimnutí je zde chybějící titul u všech Krziwanků) 99

Obrázek 94 Parte Eduard Edler von Krziwanek (1799-1876), Druk A. Riedl in Deutschbrod. 100

Obrázek 95 Tablo rodiny Eduarda Edl. von Krziwanka (archiv Fránů) 101

Obrázek 96 Oznámení o úmrtí Eduarda Edl. von Kržiwanka v novinách (archiv Fránů) 102

Obrázek 97 Pohlednice s „Novým Domem“ a zámkem ve Věži 102

Obrázek 98 Barevná kresba dcer Křivánkových před skleníkem v parku 16.4.1845, : Maria (9), Hermine (6) a Ernestine (5) , podepsán Josef Just 103

Obrázek 99 Eduard Ernest Edler von Krziwanek (1799-1876) na balkoně věžského zámku – v pozadí skleník. 104

Obrázek 100 Barevný erb Křivánků, pracovní studie podle textu nobilitační listiny Mgr. Ondřej von Mrzílek z r. 2006. 105

Obrázek 101 Erb von Kutschera barevný. 106

Obrázek 102 Johann Nepomuk Freiherr von Kutschera (1766-1832) 107

 Obrázek 103 Zámek Čelina. 108

Obrázek 104 Johann Nepomuk Fr. von Kutschera (1804-1865) 108

Obrázek 105 Familie Baron von Kutschera kol. 1858-1860. 109

Obrázek 106 Výřez z tabla Ernestine a Karl Freih. von Kutschera. 110

Obrázek 107 KZámecká kaple v Čelině patrně od J. B. Santiniho. 110

Obrázek 108 Militär=Verdienstkreuz m.d. Kriegsdecoration (založen 1849) 110

Obrázek 109 Parte Ernestine Baronin von Kutschera geb. Edle v. Krziwanek. 111

Obrázek 110 Svatební oznámení Eugéne Renkin a Jenny Freiin von Kutschera  - k povšimnutí jmno "von Skrivanek" opravené na Krziwanek. (archiv Fránů) 112

Obrázek 111 Famile Renkin 1907 (Karl *1895, Hauptm. Eugen, Johanna *1870, Ernestine později Schmid) 112

Obrázek 112 Erb von Kutschera v Siebmacher 113

Obrázek 113 Eduard Carl Edler von Krziwanek (1844-1896) 114

Obrázek 114 Parte Eduard ze Křivánků (1844-1896) 115

Obrázek 115 Erb Příborský. 117

Obrázek 116 Ernst Příborský (1803-1878) 117

Obrázek 117 Kajetán Příborský (1796-1870) 118

Obrázek 118 Kateřina Příborská roz. Komers *1799. 118

Obrázek 119 Erb Emanuela Heinricha barona von Lindenbach (od 1869) 120

Obrázek 120 Hrabě Franz Thun Hohenstein (1809-1870) 120

Obrázek 121 Anton Emanuel Ritter von Komers (1814-1893) 121

Obrázek 122 hrabě Jindřich Chotek (1802-1864) 122

Obrázek 123 Mostov (Kuthan J.: Aristokratická sídla ...)               122

Obrázek 124 Lžín na počátku 90. let 123

Obrázek 125 Wirtscheftsrat Julius Prziborski Verwaltungsrat der Prag-Brüxer Eisebahn. Präsident d. Brüxer Zuckerfabrick  124

Obrázek 126 hrabě Franz Anton Thun Hohenstein (1786-1873) 125

Obrázek 127 Hermine se sestrou Ernou a dcerami Ellou a Selmou. 126

Obrázek 128 Rudolf Karel Chotek (1832-94) 127

Obrázek 129 Zámek Kačina z parku a velká jídelna. 129

Obrázek 130 Zámek Kačina. 130

Obrázek 131 Podpis Julia Prziborského v seznamu měšťanů Prahy z 19.3.1878. 131

Obrázek 132 Jubilejní medaile, Jubilejní kříž. 134

Obrázek 133 ThDr. Karl Boromeus  Hanl bar. von Kirchtreu. 135

Obrázek 134 Karel Hanl Edler z Kirchtreu (1813-1879), okr. hejtman 136

Obrázek 135 Erb Hanl Edler von Kirchtreu in Siebmacher 137

Obrázek 136 Erb Ritter von Komers (1873) 138

Obrázek 137 Udělení královského pruského řádu Červeného Orla III.třídy. 140

Obrázek 138 Třebnice u Sedlčan zámek s parkem, květen 2008. 142

Obrázek 139 Viktor Porak de Varna (1852-1932) 143

Obrázek 140 Jilm v Gy – Die Ulme in Gy – skica Else Fritschl 1.6.2000. 150

Obrázek 141 Charles Delorme (bratr Ferdinanda) 153

Obrázek 142 Podpis Ferdinanda Delolme za Lotto v Braunschweigu. 155

Obrázek 143 Obálka soudního spisu z let 1772/3 objeveného Axelem Delormem (majitelkou, paní Ursula Eichholz, potomka rodu) 155

Obrázek 144 Ferdinand Delorme (1755-1827) 156

Obrázek 145 Marie Anna Delorme roz. Schell (1759-1815) „Nelly d’Lorme 1782 V Praze“ 157

Obrázek 146 Therese Weissenberger roz. Delorme (*1787) 158

Obrázek 147 Karmelitská 381/15, první dům vlevo, F.F.Hegerové, 1794. 161

Obrázek 148 Portheimka stav před ubouráním levého křídla, foto. J. Eckert kol. 1870. 163

Obrázek 149 Portheimka se zahradou za Buquoyů. 164

Obrázek 150 Johann Ferdinand Delorme, medik. 164

Obrázek 151 Portheimka – park v zimě (nahoře),  interiér (dole) 165

Obrázek 152 Portheimka interiér 166

Obrázek 153 Modlitebna Bethaus interiér z podkůru a zvenku od západu (rok 1841) 168

Obrázek 154 Bankocetle vídeňské banky. 169

Obrázek 155 Kärtchen von Maria Anna Delorme fuer Nanny: „Für meine gutte Nanny zum neuen Jahr von ihrer Mutter Delorme.“  169

Obrázek 156 Anna „Nanny“ Brzorád roz. Delorme (1795-1846) 170

Obrázek 157 Dopis ze dne 8.6.1811 podepsaný Annou „Nanny“ Delorme. 171

Obrázek 158 Náhrobek na malostranském hřbitově „Hier ruhet Maria Anna Delorme geborn Schell“. 172

Obrázek 159 Detail pečeti Filipa Brzoráda kupní smlouvy z r.1796 (archiv SOkA Nymburk) 176

Obrázek 160 Hospodářský dvůr č.p.147/IV., přilehlý k májovskému mlýnu. 177

Obrázek 161 Brzorádův mlýn  na Labi  v Nymburce (Gez.und Lit. C.W.Arldt Malerishe Partie in Nimburg) 177

Obrázek 162 Soupis domů a jejich majitelů z r. 1772 (archiv města Nymburk – SokA Nymburk) 178

Obrázek 163 Nymburský mlýn – Stammhaus der Brzorad – podle staré kresby. 178

Obrázek 164 Nymburk č.p. 165 (vlevo) renesanční radnice (vpravo) 2006. 179

Obrázek 165 Týnská 627/7, Praha. 179

Obrázek 166 Smlouva kupní z r.1796. 180

Obrázek 167 Detail smlouvy z r.1796 "Filip Brzorád kupující, Lidmila Brzorádova rozena Vseteckova kupující ". 180

Obrázek 168 Lochkov zámek ze dvora, stav 2002. 181

Obrázek 169 von Zadurovič a Vilém Brzorád in Czernowitz 1853. 184

Obrázek 170 Vincenc Brzorád (1769-1844) 185

Obrázek 171 Purkmistrovský kord (Muzeum Nymburk) 186

Obrázek 172 Boleslavská č.p. 243, Nymburk. 187

Obrázek 173 Božena Němcová r.1950 (Kresba tužkou V.Misliwečka) 188

Obrázek 174 Brzorádova zahrada v Nymburce. 189

Obrázek 175 Josef Brzorád 1777-1857 (archiv J. Brzoráda) 191

Obrázek 176 Dopis Josefa Brzoráda Anně Delorme z 8.6.1811. 192

Obrázek 177 Lochkovský zámeček zezadu, roku 2002. 193

Obrázek 178 Lochkov - rozmazaný akvarel od A. Erbena z cca. 1850 překreslený majitelkou E. Fritschl 194

Obrázek 179 Lochkov - Skizzenbuch Anton Erben (archiv Else Fritschl) 195

Obrázek 180 Im Garten von Lochkov 16.5.1857 Skizzenbuch Anton Erbens (archiv Else Fritschl) 195

Obrázek 181 Guth Lochkow Meteorologische Beobachtungen vom/Im Jahr 1825 von J. C. Brzorad. 196

Obrázek 182 Královna Karoline Amalie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1776-1881) 197

Obrázek 183 Anna Brzorádová roz.Delorme 1795-1846 (archiv J. Brzorád) 199

Obrázek 184 Josef Brzorád  (1777-1857) , foto Langhans, archiv J. Brzorád. 201

Obrázek 185 Deska náhrobku a ostatní jeho části na sliveneckém hřbitově u kostela roku 2008. 202

Obrázek 186 Vilém Brzorád (1814-1888), archiv J. Brzorád. 203

Obrázek 187 Parte Josef Brzorád (K.k. Hofbuch druckerei von Gottlieb Haas u. Söhne in Prag) 206

Obrázek 188 Filipina Brzorádová (1812-1886) roku 1862 a později, archiv J. Brzorád. 208

Obrázek 189 Thekla Erben roz.Brzorádová a manžel Anton Erben. 211

Obrázek 190 Josef Tulka. 213

Obrázek 191 zámek Mamling – Horní Rakousko. 213

Obrázek 192 Tante Gusti Brzorád, archiv J. Brzorád. 214

Obrázek 193 Miksch, archiv J. Brzorád. 214

Obrázek 194 Ateliér Jindřicha Eckerta v Praze roku 1873. Augusta Brzorádová a Tulka stojí první zleva. 215

Obrázek 195 Anna Brzorád (1847-1934)foto 192. 216

Obrázek 196 Link - učitel tance v Praze I, Krocinova ulice. 217

Obrázek 197 Kleneč pod Řípem 1923. 221

Obrázek 198 Vilém Brzorád (1813-1898) 221

Obrázek 199 Ing. Karel Hauptmann. 222

Obrázek 200 Marie roz.Hauptmann a Gopold z Nordeggu, erb. 223

Obrázek 201 Ferdinand Brzorád (1822-1863) 224

Obrázek 202 Mogyorós, Uhry – statek, důl, zámek, který patřil rodině Rudolfa Brzoráda. 225

Obrázek 203 Rudolf Brzorád a Vilma roz. Nedetzky, archiv J. Brzorád. 225

Obrázek 204 Rudolf Brzorád, foto Langhans, archiv J. Brzorád. 226

Obrázek 205 Julius "Gyula" Bezerédi, archiv J. Brzorád. 226

Obrázek 206 Rudolf und Etelka (roz. von Komjáthy) , Marie 13 let, Reszö 8 l., Vilma 6 l., Kornél 1 1/2 r., Sáros Patak 16.12.1897, archiv J. Brzorád. 227

Obrázek 207 Anna Erben roz Brzorád a Anton Erben. 228

Obrázek 208 Lochkov - pohled ze zahrady, pohlednice předválečná. 228

Obrázek 209 Skříň z Lochkova, Anna j jako svatební dar dostala s sebou do Lokte, pak byla stěhována do Salcburgu, Innsbrucku a Grazu, kde je nyní v majetku potomka, Else Fritschl 229

Obrázek 210 Prag 16 Januar 1832, E. Brzorad, archiv Fránů. 230

Obrázek 211 Die Ulme in Gy Else Fritschl 2000. 231

Obrázek 212Portheimka Else Fritschl 2005. 231

Obrázek 213 Májov Else Fritschl 2005. 232

Obrázek 214 Brána na lochkovský dvůr, Else Fritschl 2005. 232

Obrázek 215 Lochkov - zámek zezadu, Else Fritschl 2005. 233

Obrázek 216 Rytířský řád Františka Josefa a detail pečeti diplomu Eduarda Brzoráda z vídeňské univerzity. 233

Obrázek 217 Anna Brzorád roz. Delorme, pečeť Delorme a Brzorád. 234

Obrázek 218 kresba tužkou Lochkov 24. September 1838, Eduard Brzorad, archiv Fránů. 235

Obrázek 219 Diplom JUDr. Eduarda Brzoráda. 236

Obrázek 220 Německý Brod č. p. 105 na rohu Dolní ulice roku 2006. 236

Obrázek 221 JUDr. Eduard Brzorád (1820-1898), foto Langhans, výřez (SOkA Havlíčkův Brod, sbírka fotografií, okresní starostové) 237

Obrázek 222 Marie Brzorádová roz. Krziwanek, foto Dvořák N., Německý Brod, (archiv Fránů) 239

Obrázek 223 Josefa Havlíčková, matka K.H. Borovského. 240

Obrázek 224 Brzorád Eduard JUDr. (1820-1898) s řádem Fr. Josefofa I., foto Langhans Praha Vodičkova 37 - Prag Wassergasse 39, ateliér ve vlastním domě - im eigenem Hause (archiv Fránů) 242

Obrázek 225 Hrob Marie a Eduarda Brzoráda na svatovojtěšském hřbitově. 245

Obrázek 226 Parte Marie Brzorádová roz. ze Křivánku. 246

Obrázek 227 Karla roz. Brzorádová a setník Antonín Kratochvíl 247

Obrázek 228 Anna Dostálová roz. Brzorád (ateliér R. Dvořák N. Brod) 248

Obrázek 229 Hynek Dostál v rouchu rytíře řádu sv. Řehoře (laskavostí Vivian Petersen) 249

Obrázek 230 JUDr. Eduard Brzorád, poslanec říšské rady roku 1891. 253

Obrázek 231 br. Dr. Eduard Brzorád (v šerpě) s účastníky zájezdu do Přibyslavě roku 1894. 257

Obrázek 232 Oslavy 26 let Sokola v Německém Brodě - rok 1893 (SokA Havl. Brod) 258

Obrázek 233 prof. Luigi Vjekoslav Spinčić (*1848) 259

Obrázek 234 JUDr. Alois Funke. 260

Obrázek 235 JUDr. Eduard Brzorád roku 1896. 260

Obrázek 236 Vlasta roz. Mayer a JUDr. Eduard Brzorád. 265

Obrázek 237 Vlasta Brzorád roz. Mayer se syny Jaromírem a Eduardem.. 273

Obrázek 238 Obnovená nástropní deska z Nového Stránova. 303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní strana

Familie von Herites

Familie von Krziwanek

Familie Delorme

Familie Brzorád

 

Rodokmeny

Seznam obrázků

Jmenný rejstřík

Dodatky

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz