O předcích

 

 zemského a říšského mladočeského poslance JUDr. Eduarda Brzoráda.

 

Děje rodů von Herites, von Krziwanek, Delorme a Brzorád.

 

 

 

V letech 2002-2008 sepsal Jan Steinbauer.

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 

Dodatky 2015

 

 

zpět na

Hlavní stranu

 

Níže najdete doplnění připojená k práci až po jejím dopsání. Přidávána jsou na tuto stránku tak, aby horní byla tou nejnovější. Každá novinka je označena podle příslušnosti k jedné ze čtyř kapitol. Se znakem je uvedeno vročení. Všechna doplnění budou časem dle možností postupně umístěna i přímo do textu jednotlivých kapitol a to s šedým podbarvením pro odlišení od původního textu. Takto jsou podbarveny zde v Dodatcích ty části, které již do textu vepsány byly.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image004          Popis: Popis: Popis: Popis: image005          Popis: Popis: Popis: Popis: image006            Popis: Popis: Popis: Popis: image007 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image007

2015

 

S vděčností připojujeme příspěvky z bohatého archivu Otakara Hauptmanna (1897-1974), které nám zaslal jeho vnuk Stanislav Pitrun. Doufejme, že již brzy bude zpřístupněn celý jeho rukopis Historie rodiny Hauptmannů, z kterého již nyní čerpáme.  Nejprve doplňujeme kapitolu Marie Hauptmannová roz. Brzorádová (1818-1888):

Popis: image002

Marie Hauptmannová roz. Brzorádová r. 1864[H1] 

Roku 1818 se na Lochkově narodila Marie Anna Theresia Brzorádová (1818-1888). Roku 1843 si ve Slivenci vzala Ing. Karla Hauptmanna (1801-1870), c.k. okresního inženýra[88]  a dozorce staveb silnic v Brandýse nad Labem, kde se seznámili[H2] . Žili až do konce života v Klatovech. U Marie Hauptmannové nakonec, když ovdověla, žila Tante Philippine.

Ing. Karel Hauptmann byl synem Dr. Františka Hauptmanna (1772 – 1860), lékaře v Zásmukách a ve Štěkni a Ignácie Ulrychové, dcery Antonína Ulrycha z Častolovic a Johany rozené Hertzig von Herzfeld (1774-1821[H3] ). Ignácie měla 12 dětí a když zemřela, vzal si MUDr. František Hauptmann ještě Johanu roz. Rayt (Reytt/Reith) von Baumgarten (1796-1843[H4] ). Dědou ing. Karla Hauptmanna byl Dr. František Haubtmann (+1799), panský lékař na Opočně.

Popis: image004

Marie Hauptmannová roz. Brzorádová r. 186[H5] 9

Popis: image004

Ing. Karel Hauptmann r. 1869[H6] 

 

Marie Hauptmannová rozená Brzorádová měla 9 dětí: Marie (1844 –1897) si v roce 1874 vzala Karla Goppolda (1841 – 1919),  od 1911 s predikátem von Nordenegg a erbem, ve výslužbě jako c. k. hejtman a měli 4 dcery a dva syny Karla (*1881), c.k. poručíka a Rudolfa (*1886) soukromého úředníka. [89];.Anna (1845 – 1937) zemřela svobodná; Karel (1847 –1882) byl advokátem v Březnici a zemřel svobodný; Rudolf (1852 – 1855) a František (1854 – 1856); Otilie (*1856 ), učitelka ve Vídni hodně cestovala; Filip (*1858), “suplující profesor”, pak profesor na reálném gymnáziu Praha Smíchov. Jeho ovdovělá manželka Marie roz. Schmausová (1875-1967) poskytla k opsání báseň k výročí svatby Ferdinanda a Marie Delorme, kterou si můžeme přečíst v části Familie Delorme. Filip sokoloval s Tyršem a měl dva syny Zdeňka a Ing. Ladislava H.; Eduard (1860-1925) byl profesorem keramiky v Bechyni a měl 4 děti; Vilém (1861-1912), vrchní finanční kontrolor Uherské Hradiště, taky ve Slavkově v pivovaru; Josef (1849-1923) lesní, revírník u hr. Kinského, otec Rudolfa a Otokara Hauptmanna (1897-1974), rodopisce Hauptmannů. U Josefova křtu v Brandýse nad Labem roku 1849 nechyběl kmotr Josef Brzorád (*1777), majitel statku Lochkova s dcerou Filipínou.

 

Popis: image002

Marie Hauptmannová roz. Brzorádová r. 1880[H7] 

 

Album z archivu Otakara Hauptmanna (1897-1974) také obsahuje  (pro nás nově vertikálně převrácenou a zesvětlenou) fotografii Josefa Brzoráda (*1777), umístěný vedle manželky Anny roz. Delorme:

 

Popis: image002 

a pod nimi již známý obrázek Lochkova – nově ale  s popiskou:

 

Popis: image004

 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image006

2015

 

Dalším příspěvkem z archivu Otakara Hauptmanna (1897-1974) je doplnění rodokmenu Delorme:

 

Jean Delolme (1715[H8] -1771), hodinářský mistr v Hannoveru a Braunschweigu oo Louise Thiede (+1749), 2. oo Anne Elisabeth Aubanel (1721-1796).

(Jean Marc) Antoine Nicolas Delolme (1752-1836), dvorní hodinář, představený evangelické obce v Braunschweigu oo 1780 Anna Katharina Sara roz.. Schwarz, dcera Františka S., hodináře v Braunschweig a Augustiny Elišky roz. Bulile

Elise *1781, za svobodna vychovatelka u dvora, oo 1810 Sievers, nájemce dvora v Lanken, Lübeck, pak majitel rytířského pozemku Klein Wrankov v německém Meklenbursku, dcera Agnes (*1819) oo pruský poručík von. Hühnerbeim

Augustine Anne Henriette 1786 – 1796

Jean Charles *2.6.1787, obchodník,  oo 1831 Henriette Ma(/e)lly ze Ženevy; 1811-22 v Lipsku, 22-30, 31-33 v New Yorku co kupec, od 1833 v Genollier u Ženevy statkář

Jean Mare Antoine 1788 – 1796

Louise Jaqueline Anna 25.2.1791 – 7.2.1851, guvernantka dánských královen

Anne Auguste Jeanette 1792 – 1793

Anne Jeanette Charlotte (Aňete) 1794- po 1851, oo Elim, malíř v Braunschweig

Anne Auguste Antoinette 1795 – 1809

Charles Jaques Antoin *1797, obchodník, 1811-19 Lipsko, 19-23 N.York, 23-5 Lyon, 25-40 Paříž, pak u Paříže statkář, oo 1829 z Lyon

Jean Charles (Henry?) 1799-po 1878, hodinář v Londýně a Ženevě, oo 1829 La Barthe, dcera lékaře v Ženevě (dcery: Louise a Antoine a synové ? +1836, +1833 a ?)

Nanette Ferdinande Charlotte Luise (Nanny) 1807-1836

                                               Maricus Nicolas Emanuel Delorme (*1753)

(Jean Jacques) Ferdinand Delorme (1755-1827) oo 1783 Maria Anna Schell in Prag (1759-1815) dcera obuvníka v Praze Jana Schell (1713-1802) a Anny Marie roz. Kratochvíl (1719-1783)[H9] 

Anna Katharina Elisabeth Theresie Delorme (1795-1846) oo 1811 Josef Brzorád Herr auf dem Gut Lochkov bei Prag

Karel Jiří Antonín 12.3.1794  - (11.)3.1800

Anna Karolína Kateřina 25.1.1792 – 1794

Karel Aug. Gotthold 6.?.1789 - 28.?.1789

Terese 14.10.1787 – 1856, oo 1810 Gaspar Weissenberger, Kaufmann in Wien, später Herr des Gutes Mogyoros in Ungarn

Fil.  Anna Aloisia 25.8.1785 – 1787

Jan Ferdinand Antonín 25.4.1784 – 4.2.1806, medik

Josias Samuel Christophe Delorme (1757-)

Charles Delorme (+1829), obchodník, redaktor, soukromý učitel v Paříži oo Eliška (Lilly), do r. 1789 (1791) obch. v Praze, 1791-1817  Paříž, soukr. učitel v Kasselu 1821

Jenny od r. 1818 majitelka vychov. ústavu,  oo Docagne, poštovní úředník v Paříži (dcery: Anais a Carolina oo král. úředník)

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image004

2015

 

S odstupem času se ukazuje, že nepřipojit k původnímu textu plné znění nobilitační listiny Eduarda Krziwanka bylo chybou. Napravujeme tedy tímto dodatkem připojujíce překlad, u popisu erbu i varianty od předních odborníků Dr. Jana Županiče a Dr. Michala Fialy. Opis nobilitační listiny, který se záhadně nedochoval ani v pražském ani vídeňském archivu, nalezneme jak víme v kronice obce Věž uložené v havlíčkobrodském archivu. Dr. Jan Županič nález doplnil záhlavním regestem: „1869, říjen, Vídeň (Wien) Císař František Josef I. povyšuje nejvyšším rozhodnutím z 22. dubna 1869 Eduarda Krziwánka, statkáře v Čechách, v uznání jeho obecně prospěšné a humanitární činnosti do šlechtického stavu, uděluje mu erb, predikát von a čestný titul šlechtic.Dodává ještě, že „formulace listiny naznačuje, že k nobilitaci došlo po zaplacení taxy (v tomto případě 1050 zl.), ale bez materiálů ze šlechtického archivu to nelze tvrdit jistě[H10] .“

 

Wir Franz Joseph Der Erste von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich,

apostolischer König von Ungarn, König von Böhmen etc.etc. haben nachdem Uns zur Kenntnisz gebracht wurde,

dasz Unser lieber und getreuer Eduard Krziwánek in Jahre 1799 in Iglau geboren,

Gutsbesitzer in Böhmen, sich durch seine Wirksamkeit zur Förderung des National-Wohlstandes,

sowie durch sein gemeinnütziges und humanitäres Wirken im

Allgemeinen hervorragende Verdienste envorben hat,

Uns in unserer kaiserlichen und königlichen Machtvollkommenheit bewogen gefunden,

mit unserer kaiserlichen Entschlieszung vom 22.April 1869 ihm sammt seinen ehelichen Nachkommen

den Adelstand

zu verleihen, demselben die Führung des Ehrenwortes

Edler

zu bewilligen und zugestatten, dasz Derselbe, sowie seine ehelichen nachkommen sich der hach dem Gesetze

mit dem Adelstande verbundenen Rechte erfreuen und insbesondere sich des nachstehenden beschriebenen Wappens bedienen dürfen als:

 

Im blauen Schilde, welchen ein silberner  Querbalken durchzieht, ein Thurm aus rötlichem Quaderstein mit schwarzen Thor und zwei Fenstern überdiesem nebeneinander stehend auf einem aus Fuszrande  aufsteigenden goldenen Dreiberge, auf  der mitleren der drei Thurm ziennen steht eine zum Fluge geschickte natürliche Lerche mit einer schrägrechts geneigten goldenen Kornähre im Schnabel. Auf dem Hauptrande des Schildes ruhet ein  gekrönter Turmierhelm, von welchem blaue mit Silber unterlegte Decken herabhangen. Die Helmkrone tragt einen geschlossenen, blauen, von einem silbernen Querbalken durchzogenen Adlerflug, welchem drei goldene Kornähren an blätterigen Halmen entwachsen.

 

Zur Beurkundung desen haben Wir gegenwärtiges Diplom mit unserem kaiserlichen Namen eigenhändig uterzeichnet, und Unser kaiserliches Majestatssiegel beifügen lassen.

Gegeben und ausgefertigetmittelst Unseres lieben und getreuen Ministers des Innern Dr.Carl Giskra, Ritters Unseres Ordens des Eisernen Krone, erster Klasse, Ritters Unseres Leopold Ordens etc.

In Unserer Reichs-Haupt und Residentzstadt Wien, am fünften Oktober des Jahres: Ein Thausend acht Hundert neun sechzig

Franz Joseph m.p.

Der Minister:

Dr.Carl Giskra, m.p.

Nach Einer Kaiserlichen und königlichen Apostolischen majestät Hochsteigenem Befehle

Adolf Ritter von Chaloupka m.p.

k.k.Ministerialrath.

 

 

My František Josef první z Boží milosti císař rakouský,

papežem jmenovaný král uherský, král český atd. atd. dáváme na vědomost,

že náš ctěný a věrný Eduard Krziwánek, narozený roku 1799 v Jihlavě, statkář v Čechách, získal zásluhy pro svou účinnou podporu národního blahobytu, jakož i pro své neziskové a dobročinné působení na všeobecných úkolech z toho vyplývajících. My z naší neomezené královské a císařské moci jsme došli ke zjištění a naším královským z 22.4.1869 rozhodnutím jemu spolu s jeho manželskými potomky propůjčujeme

“Šlechtický stav”

Témuž i čestný titul

“Šlechtic”

Schvalujeme a dovolujeme, aby se tentýž, jakož i jeho manželští potomci těšili právu, které je ze zákona se šlechtickým stavem  svázáno a obzvláště směl užívati dále popsaného erbu:

V modrém štítě,přes který prochází břevno (trámec), věž z načervenalého kamenného kvádru s černou branou a dvěma okny mimo to současně stojí na zdvihajícím se zlatém trojvrší, na prostřední ze tří stínek věže stojí k letu připravený skřivan v přirozených barvách s našikmo doprava nachýleným zlatým žitným klasem v zobáku. Na hlavním štítu spočívá korunovaný turnajový helm, z kterého modrá a stříbrná podložená přikryvadla splývají. Helmová koruna nese zavřená, modrá, stříbrným břevnem procházející orlí křídla, kterými vyrůstají tři zlaté obilné klasy na stéblech plných lístků[H11] .

 

Ku stvrzení tohoto jsme tento diplom vlastnoručně naším císařským jménem podepsali a nechali opatřit pečetí našeho císařského majestátu.

Dáno a darováno Naším milým a věrným Ministrem vnitra Dr. Karlem Giskrou, rytířem Našeho řádu Železné Koruny, první třídy, rytířem Našeho Leopoldova řádu atd.

V Našem říšském hlavním a residenčním městě Vídni, 5.října roku tisíc osm set  šedesát devět.

František Josef m.p.(manu propria - v.r.)

Dr. Carl Giskra, m.p.

Z nejvyššího rozkazu císařského a královského apoštolského majestátu

Adolf rytíř von Chaloupka m.p.

c.k. ministerský rada.

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image004

2015

 

František Drašner[H12]  píše, že „Brodští ochotníci ve Věži sehráli německé představení, v němž s Karlem (Havlíčkem Borovským) hrála mladá komtesa Stubnikova, patrně host na panství ve Věži“. Odkud byla komtesa Stubnikova? Odpověď je ztížena rozrůzněním zápisu tohoto jména. Gothajský almanach hraběcích rodů uvádí variantu Stubick[SJ13] , soudobá česká regionální literatura Štubík[SJ14]  z Königštejna, německá von Stubnik[SJ15] , v ručně psaných dokumentech nejdeme i variantu von Stebick[SJ16] , či von Stubich[SJ17] .

 

V letech 1844-1846, kdy zřejmě Havlíček přijížděl hrát divadlo do Věže, byly však komtesy Stubick von Königstein jen dvě. Sestry Anna (1821-1875) a Vilemína (1819-1887) byly sestřenkami úsobského hraběte Eduarda Fučikovského von Grünhof (1814-1891), kterého známe například jako společníka Eduarda Krziwanka, či Františka Havlíčka v podniku květinovské olejárny. Velmi podrobně se oběma rodinami - Fučíkovskými z Grünhofu a Štubíkovými z Königštejna – zabývá Jiří Bořecký ve svých Dějinách Úsobí a Chyšky[SJ18] .

 

Anna s Vilemínou byly dcerami nemajetného hejtmana 8. císařského pěšího pluku hraběte Jana Nepomuka Štubíka von Königstein (1782-1840). Jejich matka hraběnka Leopoldina Stubick von Königstein rozená Fučikovski von Grünhof (1791-1875) však dostávala jako dědický podíl z úsobského panství doživotní rentu. Wilhelmine se roku 1849 vdala za Dr. Med. Františka Xavera Güntnera (1812-1887), pozdějšího profesora mediciny na pražské univerzitě[H19] . V jejich hlášených bydlištích na Novém i Starém městě pražském není zmínka o dětech[H20] . Sestra Anna zůstala svobodnou a dle kroniky rodiny Fučíkovských z Grünhofu milovala prý též nějakého lékaře měšťanského rodu. Ale Leopoldina se prý postavila proti tomu, aby si ho Anetta vzala za manžela. V době, kdy u Vilemíny pobývala její neteř Marie Fučíkovská (1814-1897), aby se naučila městským mravům, skočila pak Anna ze zoufalství do Vltavy a utopila se[H21] .

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

 

V diplomové práci [SJ22] Petra Tvrdého o Josefě Menšíkové se dočítáme o původu praporu brodského pěveckého spolku Jasoň:

 

“Roku 1862 spolek existoval již přes dvě léta, ale stále neměl svůj prapor. Ten pomohla obstarat právě Josefa, když se jí podařilo získat podporu i dalších žen.269[SJ23]  Navíc od rodiny Křivánkovy z Věže získala dva vyšívané obrazy, které původně zdobily prapor národní gardy z revoluce roku 1848.270[SJ24]  Při likvidaci těchto ozbrojených sborů počátkem padesátých let byly původní prapory odevzdávány nejbližším vojenským zbrojnicím. Cenné části jako právě vyšívané obrazy nebo šňůry byly vráceny původním majitelům, zbytky praporů byly ničeny.271[SJ25] 

 

Prapor byl k vidění na výstavě Jasoň 1859-2009 v Muzeu Vysočiny Havlíčkův  Brod, v jehož sbírkách je nyní chován. S laskavým svolením muzea si obě strany praporu můžeme prohlédnout :

 

Popis: image002

 

Popis: image004

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

 

Sedm[H26]  básniček (Emanuela Weidenhoffera[H27] ) o poměru Havlíčka k Weidenhofferově sestře má souborný název "E l e g i e , stará chromá báseň o milostném poměru mé sestry Fany s Karlem H. B." Cyklus ten datován 23. 2. 1848 a psán byl asi, jak možno usuzovat z jeho obsahu, pro jeho sestru Fany[H28] .

 

Báseň šestá M a š k a r a  v e  V ě ž i (malý statek blíže N. Brodu; majitel Skřivánek - pozn. p. W.) líčí masopustní ples na statku Věži, jehož se Havlíček se sl. W. účastnil. I zde trpkost proti H-ovi vytryská v posledních dvou slokách básně:

 

Masopustní skvostné hody

slaví opět Věže štědrý pán;

pro okolní vzácné rody

zámecký sál zvláště vychystán.

 

Již při libém tónů zvuku

různé maškary se prochází,

Hle! tu sama dcera pluku

v skromném oděvu sem přichází.

 

Ha! Co to tam za krajané

přibyli teď právě do spolku?

Všecko hledět naň ostane!

Čerkes přivádí si Španělku.

 

Oudy šněrovačka víže

lemovaná zlatem portiček,

sukni zdobí stříbra kříže,

všude hojnost drahých tkaniček.

 

A v bohatém coifuru[H29] 

stříbrná se jehla třepetá,

ona kdysi do tance víru

s severním svým druhem zalétá.

 

Horoucnější nade slunce,

co vždy plane tam nad Španěly,

tvořila si láska trůnce,

jímž se oba klaněli.

 

Lásku, co tak plála čistě,

sám on zrádce vždy víc ulíval

a zůstaviv spáleniště

zdaleka se jemu vyhýbal.

 

Toto spáleniště moří

srdce sklamané ach! milenky,

ona trpké slzy noří

nemajíc než smutné pomněnky.

 

Emanuel Weidenhoffer - K.H. Borovský – Dr. Emanuel Weidenhoffer in Besedy Času, č. 30, Praha 26.7.1908, s. 333-4

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image004

2015

 

Úspěšné bylo letošní hledání hrobů Křivánků na svatovojtěšském hřbitově v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě. Oba hroby se skutečně nachází při severní zdi, asi v její polovině. Protože byla čerstvě posekaná tráva a odstraněný břečťan, nebylo těžké najít náhrobek s křížem u hrobu Eduarda Krziwanka ml. (1844-1896). Tento je v současné době i označen číslem H 67.

 

Popis: image004

 

Pod špatně čitelným „ZDE ODPOČÍVÁ“ již snadno čteme „EDUARD ZE KŘIVÁNKŮ naroz. 4. listopadu 1844, zemř. 12. února 1896“.

 

Popis: image004

 

Protože do hrobu vedlejšího (č. 187) měli být převezeni Eduardovi rodiče, původně uložení v  kapli věžského zámku, zajímalo nás, co ukrývá porost trávy a mechu po levé straně.

 

 

Popis: image002

 

Po očištění a navlhčení se nápis objevil velmi pěkně. Trochu překvapivé je, že text na náhrobní desce je celý v češtině. (Obě parte byla v němčině.) Druhou pozoruhodností je titul Karoliny: „šlechtična ze Křivánků“. Dle nobilitační listiny měl titul náležet Eduardovým potomkům a na svém parte měla manželka Karoline uvedeno pouze „geb. Baronin Herites“. Nápis na náhrobní desce říká:

 

„EDUARD

šlechtic ze

KŘIVÁNKŮ

nar. 17 2?/1 99     zem. 18 26/6 76

 

KAROLINA

šlechtična ze

KŘIVÁNKŮ

nar. 18 3/5 04     zem. 18 24/3 76”

 

 

Popis: image002

 

K nedalekému hrobu manželů Johanna a Barbary von Herites, do kterého byli později pohřbeni JUDr. Eduard Brzorád s manželkou Marií, rozenou ze Křivánků, a který je dnes označen B 27, a tomu JUDr. Eduarda Brzoráda ml., dnes označenému A 134 tak přibylo třetí místo, kam můžeme při návštěvě malebného svatovojtěšského hřbitova přicházet a přimlouvat se za duše našich předků.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Popis: Popis: Popis: Popis: image005

2015

 

Po útlumu lodní dopravy (prakticky končil dovoz soli na lodích) vlastnila na konci 19. století Zelenou ratolest (nejstarší dům v Husově ulici v Českých Budějovicích) společnost Kotva, pro kterou koupil celý komplex od rytíře Lanny Viktor Porák. V areálu měla v nájmu firma Bratří Zátkové sklady obilí. V roce 1909 Bratří Zátkové celou Zelenou ratolest koupili.  Během roku přestěhovali Zátkové do Zelené ratolesti firemní kanceláře a dále provozovali nákup a výměnu obilí.


Zdroj: http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/u-zelene-ratolesti-se-pilo-pivo-ale-take-tu-predli-len-20120304.html

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Popis: Popis: Popis: Popis: image005

2015

 

Restaurátor, ale také patriot a zdatný horaždovický historik MgA. Jindřich Šlechta doplnil naše poznatky o horažďovických předcích o několik cenných poznámek[H30] :

 

V roce 1601 byl Ondřej Mirotický spolu s Jakubem Hollarem uvězněn Teobaldem Švihovských, vrchností v Horažďovicích, protože si přišli stěžovat na jím vydané artikule (NA Praha, Stará manipulace, záležitosti panství Horažďovice).

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

Roku 1616 byl mezi vyslanými měšťany Horažďovic na Pražský hrad ohledně artikulí Teobalda Švihovského a je v soupisu 13 osob podepsán jako “Andreas Mirotický, jinák Mozol” - (NA Praha, Stará manipulace, záležitosti panství Horažďovice).

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

17 března 1721 přijat pod jurisdikci města (Horažďovic) František Matzner rodák ze Strakonic ( Kniha smluv 1706 - 1728, folio 265).

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

Při pohledu na horažďovickou kašnu přijde snadno na mysl druhá figura z erbu “von Herites”. Vedle řeznické sekery – poukazující na řemeslo předků - jeví se tak obelisk na čtyřech koulích s pátou na vrcholu jako odkaz právě na Horaďovice, rodiště všech třech nobilitovaných. MgA. Šlechta ale správně připomenul, že symbol obelisku je v architektuře užíván poměrně často; vedle obelisku na kašně v Třeboni, připomíná ještě ten na kašně v Bavorově, památník u Čimelic a další. (V Praze je dobře viditelný na kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí, či Kostele Panny Marie Ustavičné Pomoci a sv. Kajetána v ulici Nerudově.) Heraldik Robert Oppelt ještě nabídl hypotézu, že by se mohlo jednat o obelisk na náměstí sv. Petra ve Vatikánu, který by tak upomínal na proboštův stav duchovní.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Popis: Popis: Popis: Popis: image005

2015

 

Více o  působení Václava Vojtěcha von Herites, coby duchovního komisaře pro toleranční přihlášky v roce 1782 se dozvídáme díky bakalářské práci Pavla Holuba o humpoleckých nekatolících[H31]  – dostupné online.  Tyto podrobnosti nás zajímají, také proto, že právě Heritesovo působení mezi nekatolíky bylo posléze oceněno udělením šlechtického titulu. Autorův přínos pro nás leží zejména ve zpřístupnění Heritesovy latinské zprávy[H32]  z fondu České gubernium - Publicum, Praha Národního Archivu  českými překlady citací. V úvodu autor Heritesovo zapojení shrnuje:

 

„Nyní pohlédněme opět na humpolecko-herálecké panství v souvislosti s tolerančními přihláškami. Duchovní komisař Václav Herites se před působením v Humpolci od 10. do 13. března 1782 účastnil přihlášek v Polné (7.-8. března) a také mimo jiné i v Přibyslavi (9. března). V humpolecké komisi dále zasedal německo-brodský vikář Weisenthal a ředitel herálecko-humpoleckého panství[H33] . Herites po svém působení v Humpolci vypracoval zprávu. V ní hovoří o některých jedincích, které považoval za ty, po jejichž ovlivnění by narušil celou pospolitost. Na druhou stranu je jeho působení spojováno také s odčiněním jisté křivdy vůči jednomu z nekatolíků. O tomto sporu s humpoleckým duchovním a nejmenovaným nekatolíkem o 2 zlaté se z jiných pramenů nedozvídáme. Nekatolík měl být dříve neprávem odsouzen zaplatit 2 zlaté na obnovu oltáře a k uvěznění v žaláři. Spor byl Heritesem shledán pro humpoleckého duchovního neoprávněným.(podrobněji zde[H34] ) Herites také ve své zprávě upozornil na vliv humpoleckých nekatolíků pro venkovské okolí s vírou, že pokud by byli humpolečtí obráceni, obrátili by se i mnozí na venkově. Také upozorňuje na to, že Humpolečtí nekatolíci augšpurskou konfesi jen předstírají a zatím trvají na dogmatu husitském. Dle komisařových názorů zdejší nekatolíci hájili reálnou přítomnost Krista při přijímání. Velmi zajímavý je Heritesův postřeh o humpoleckých ženách, které při přihláškách vtrhávaly hromadně na místo konání komise. Při tom měly ženy prohlášet, že „caput mulieris est vir, et caput viri est ecclesiae“ (hlavou ženy je muž a hlavou muže je církev). Následně bylo Heritesovi vydáno osvědčení reflektující jeho působení v Humpolci. Představení města, kteří toto potvrzení vydali, svědčili, že Herites neužil ani jediného hanlivého slova při komisi, nýbrž že se choval ke každému jako laskavý otec. Při Heritesově působení v Humpolci přestoupilo zpět ke katolictví celkem 24 lidí.“ 120[H35] 

 

Holub Pavel: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: TOLEROVANÍ PŘED TOLERANCÍ, NETOLEROVANÍ PO TOLERANCI? NEKATOLÍCI V HUMPOLCI VE DRUHÉ POLOVINĚ 18. STOLETÍ, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - FILOZOFICKÁ FAKULTA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 2007, str 25-6

 

Autor práce se dále zabývá jednotlivými rody. Pro zevrubnější ukázku Heritesova působení uveďme alespoň jeden se vztahem k rodu Příborských:

 

„Baštin Matouš Nc. 222.

 

Jméno Baštinů nikdy nebylo mezi těmi, kteří byli vyslýcháni pro zadržování nekatolických knih nebo při jiných výsleších ve druhé polovině 18. století. Za Heritesovy návštěvy je uveden Matouš Baštin spolu s manželkou Anežkou a synem Leopoldem, že přestoupili ke katolictví. Herites ve své správě uvádí Baština jako svůdce mnohých obyvatel města, muže obdivuhodné paměti, který přednášel důvody o přisluhování pod obojí, proti očistci, odpustkům, poctě svatých, poctě obrazů a o mešní oběti. Podle jeho svědectví dokázal citovat různá místa z Bible proti římské církvi a sarkasticky hovořil o papeži. Před konverzí ke katolické víře se prý nechtěl nejprve nechat přesvědčit. O tom, že měl jisté vůdčí postavení mezi nekatolickými obyvateli města svědčí Heritesovo zjištění, že po jeho přestupu následovala změna náboženství u několika osob.196[H36]  Jeho přestup měl ovlivnit i přestup Bartoloměje Příborského[H37] , jehož matka údajně žádala Heritese, aby měl větší péči o jejího syna a ke katolictví jej přivedl.197[H38]  Ve své zprávě hovoří Herites také o případu manželky Matouše Baština, která byla těhotná a přišla se svým čtyřletým synem za Heritesem a děkovala mu za jeho práci a s upřímností svého srdce jej oslovila:Pane! Bůh buď vaším odplatitelem, že jste mi manžela a tomuto synovi otce jako katolíka vrátil, já a tento chlapec se budeme ustavičně za vás modlit. A jestli šťastněji, jak v Boha doufám, toto dítě, které v lůně nosím, vydám a vychovám, první modlitby, které bude mít, za Vás obětovat bude, aby Bůh byl vaším odplatitelem.“198[H39] 

 

Holub Pavel: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: TOLEROVANÍ PŘED TOLERANCÍ, NETOLEROVANÍ PO TOLERANCI? NEKATOLÍCI V HUMPOLCI VE DRUHÉ POLOVINĚ 18. STOLETÍ, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - FILOZOFICKÁ FAKULTA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 2007, str 50-51

 

O charakteru Heritesovy práce by ještě dobře mohl svědčit následující úryvek:

 

„Za Heritesova březnového působení v Humpolci roku 1782 došlo k přestupu v rodině Hrejsů. Bohužel Herites nezachycuje Hrejsovo křestní jméno, jen jej charakterizuje jako muže prostého a velmi skromného. Jistý Hrejsa třikrát až do noci s Heritesem rozmlouval. Poté jej znovu Václav Herites navštívil v jeho domě, kde spolu mluvili více než dvě hodiny o cestě spásy. Jak kanovník uvádí, obrácením tohoto muže by získal i další, neboť se Hrejsa těší jejich velké vážnosti. Nejprve Hrejsa souhlasil, že přestoupí druhý den ke katolictví, leč rozhodl se, že tak neučiní, ale nebude klást žádné překážky své manželce a dvěma dcerám v přestupu ke katolictví.“191[H40] 

 

Holub Pavel: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: TOLEROVANÍ PŘED TOLERANCÍ, NETOLEROVANÍ PO TOLERANCI? NEKATOLÍCI V HUMPOLCI VE DRUHÉ POLOVINĚ 18. STOLETÍ, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - FILOZOFICKÁ FAKULTA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 2007, str. 47

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Popis: Popis: Popis: Popis: image005

2015

 

V Dodatcích z roku 2010 jsme uvedli, že „profesor Lubomír Slavíček zmínil ve svém díle „Sobě, umění a přátelům Václava Vojtěcha Heritese jako majitele soukromé sbírky obrazů.“ Zmínil tehdy jako pramen „Anonym, Kunstnachrichten aus Prag, in: Johann Georg Meusel (ed.), Neue Miscellaneen artistischen Inhalts für Künstler und Kunstliebhaber, 13. Stück. Leipzig 1803, s. 578.“ Díky Heleně Táborské z Národní Knihovny nyní víme o kopii knihy přístupné on-line na http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/80174/84/0/. V kapitole „Kunstnachrichten von Prag“ zde nacházíme v sekciPrivat-Bilderkabinet zu Prag, in alphabetische Ordnung“ mezi 26 dalšími i sbírku „Hrn. Domprobst. von Herites am Schlosse.“ Žel bez dalšího komentáře.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Popis: Popis: Popis: Popis: image005

2015

 

Královehradecký biskup Leopold Hay přichází na Pardubicko na konci srpna 1782. Týneckým farářem je v tomto čase Antonín Herites. Hay ho ve své zprávě označuje za člověka, který dokáže žít s místními nekatolíky v pokoji, za člověka, který si dokáže získat jejich důvěru a vše činí takovým způsobem, který nechává v klidu i jeho katolické ovečky.

(Janouchová Marcela: Bakalářská práce: Dějiny evangelických sborů Krakovany a Chvaletice a porovnání jejich vývoje, Univerzita Pardubice Fakulta filozofická, 2014, str. 89[H41] )

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Popis: Popis: Popis: Popis: image005

2015

 

Vzácným dárkem letošních Velikonoc se stalo objevení fotografického alba rodiny kolínských Voithů. Nejen, že se jedná o velmi pěknou ukázku užitého umění z produkce prestižní vídeňské firmy BREUL & ROSENBERG WIEN – přední mosazné desky jsou zdobeny malachitem, ale obsahuje řadu podobenek – fotografických vizitek nám dosud neznámých. Podobně jako u „Alba rodiny Marie Brzorádové roz. von Krziwanek (1834-1898)“ , jeví se jako užitečné uchovat obsah v úplnosti a původním pořadí. Proto bylo album oskenováno a umístěno do zvláštní přílohy Dodatků po názvem „Album Voith-Herites von Sterbez“ a tam si ho můžete celé prohlédnout.

 

Popis: image005

Rozevřené desky alba – kožená zadní strana a hřbet zdobené zlacením a mosazná přední strana zdobená malachitem

 

Za laskavé poskytnutí, povolení zveřejnění a vydatnou pomoc při zpracování alba velmi děkujeme sběrateli starých fotografií panu Františku Gregorovi, který ho nyní chová ve svém archivu. Níže bychom rádi upozornili jen na ty nejpozoruhodnější objevy. Protože nevíme, kdo byl původním majitelem alba, nelze zatím s jistotou určit, nakolik byly osoby z fotografií rodině Voithů blízké. Zdaleka ne všichni jsou rodinnými příslušníky, ale dost možná tvořili společenské prostředí našich předků. Jsou to například pan Náchodský rytíř z Neudorfu, nadp. Richter, Jindřich Jechenthal, baron Althann, Anton Kirchner von Neukirchen, František Alois Skuherský, lékař a lidumil v Opočně, či Zdenko Helfert. 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

První novinkou je vyobrazení spojení erbů rodin Voith von Sterbez a von Herites, ke kterému došlo, když Tadeas von Herites roku 1864 adoptoval Vincence Voith von Sterbez:

 

Popis: image010

Erb z první strany Alba Voith-Herites von Sterbez .

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

Nepřekvapí, že hned na další fotografií alba se nachází Tadeas Freiherr von Herites:

 

Popis: image008

Tadeas Freiherr von Herites, 28. Oktober 1862 (foto Lachmann, Ferdinandova třída 351, Praha)

O něco dál v albu se pak nachází ještě jedna Tadeášova podobenka a za ní následuje obětavá slečna Marie Tauberová:

 

Popis: image010

(Tadeas Freiherr von Herites z Alba Voith-Herites von Sterbez .

 (foto Krziwanek: Wien, Neubau Hofstallstrase 5 nächst Hotel  Höller; Ischl, Franzensallee 10)

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

Marie Traube o Tadeáše pečovala jako služebná. V albu je i velmi zajímavá fotografie jejího hrobu z roku 1878, ověnčeného věnci, na jejichž stuhách čteme jména rodiny Voith, Berta, či Náchodský.

 

Popis: image006

Marie Traube +1878 (M. L. Winter, Photograph, PRAG, Graben 988)

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

Dále následují fotografie  nám převážně známé fotografie Čeňkových rodičů Ferdinanda Voith von Sterbez a Marie roz. von Herites, jeho sester Berthy a Hermíne v mládí, fotografie Čeňka samotného. Jedna s názvem „Věštkyně v malířském atelieru“ - zřejmě sourozenecká - je zajímavá svou hravostí. Zleva snad Ferdinand Voith v. Sterbez ml., Bertha co věštkyně, ale zda je v bílém Hermine opravdu těžko říci.

 

Popis: image008

“Die Wahrsagerin im Maler – Atelier 7. 3. 1879 ” (Jan Procháska FOTOGRAF v Čáslavi)

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

Závěrem nutno představit velmi pěknou fotografii Ernestine von Kutschera, roku 1862, kdy byla v pražském atelieru Winter pořízena fotografie ještě von Krziwanek. Tato fotografie sice není označená popiskou, ale podoba Ernestine je těžko zaměnitelná:

 

Popis: image010

Ernestine Bar. von Kutschera geb. von Krziwanek  r. 1862(M. L. Winter, Photograph, PRAG, Graben 988)

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

Závěrem si dovolme uhodnout, že na jedné ze tří fotografií pořízených v atelieru Winter roku 1862, je Eduard Carl Edler von Krziwanek Jr. (1844-1896). Na této fotografii by byl 18ti letý a srovnáním fyziognomie a způsobu oblékání s oběma nám již známými, ale velmi rozmatanými fotografiemi, můžeme si právem domýšlet, že se tehdy vedle rodičů (ti jsou na té třetí fotografii, kterou jsme již ale znali z archivu Fránů), nechali vyfotit i obě nezadané děti.

 

Popis: image009

zřejmě Eduard Carl Edler von Krziwanek Jr. (1844-1896) r. 1862 (M. L. Winter, Photograph, PRAG, Graben 988)

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Popis: Popis: Popis: Popis: image005Popis: Popis: Popis: Popis: image004

2015

 

19.8.1908 přinesly Národní Listy zprávu o vlasteneckém činu pozdějšího policejního ředitele Ernsta Prziborského, bratrance Lea Prziborského-Voith-Herites. Slovy dobové nacionalistické žurnalistiky:

 

Neslýchaný čin německého policejního úřadníka v Národním divadle. V Národním divadle byla v předvečer narozenin panovníkových provedena premiera Čajkovského baletu Louskáček, a k tomuto představeni byl vyslán jako zástupce policejního ředitelství německý p o l i c e j n í  k o n c i p  i s t a  P r z i b o r s k i. Co dovede, záhy ukázal. Když totiž orchestr zahrál dvě sloky císařské hymny, povstalo obecenstvo v hledišti, jen tu a tam zůstal někdo sedět. Byli to venkované, uondaní namáhavoo cestou, putováním po dlažbě a nevědoucí, že mají povstati. Zůstali klidně sedět, ale záhy musili povstati a nejen to — nýbrž putovati na policejní úřad. Koncipista  P r z i b o r s k i  t o t i ž   n a ř í d i l, a b y  d o t y č n í  s e d í c í  b y l i  v y z d v i ž e n i  a  z a  ú č e l e m  z j i š t ě n í  j m e n   p ř e d v e d e n i. A tak 5 občanů a jedna dáma musili podniknouti nesmírně zdrcující a truchlivou cestu ze zlatého domu na pobřeží Vltavy ku policii. Byli to: p. Otto Žák, pokladník z Blatné, p. Em. Kozáček, učitel z Napajedel, pí. Fr. Zapletalová, vdova po nadučileli z Malenovic.  p. Jarosl. Strojil, ředitel tiskárny, dělník Jaroslav Procházka a Ant. Janovský.  Neslýchaný čin policejního úřadníka, který všímá si, do čeho mu praničeho není a má hleděti si jen b e z p e č n o s t i  o s o b  a  m a j e t k u, vzbudil nesmírné vzrušení mezi veškerým obecenstvem a nezůstane zajisté v kruzích poslaneckých nepovšimnut. Také ředitelství Národního divadla nemůže si dáti líbiti takovýto způsob intervenování policejního zřízence a učinilo prý již v této záležitosti kroky u ředitelství policejního a místodržitelství, neboť lehce by se mohlo stát, že by jednou nějaký pan Prziborski dal odvésti všechno divadelní obecenstvo na policejní ředitelství, kdyby se mu uzdálo, že nesmýšlí dle jeho chuti. Bylo by zajímavo zvěděti, zdali také v německém divadle všichni diváci vstali a zdali tam intervenující úřadník by se opovážil něco podobného provésti !“

(Národní Listy  19,8,1908 strana 3)

 

Popis: image003

Ernst Prziborski (1875-1944)

(American Photo Studio in Prague, roku 1913)

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

Matrika doktorů německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (1882–1892) datuje doktorát Lea Prziborského na 21.12.1891. V poznámce o gymnáziu je napsáno „Prag“ s otazníkem.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

„Advokát Lev Prziborski v Praze byl zapsán do listy advokátů.“ (Národní Listy 29.9.1898, str.6)

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

Nedělní klid v advokátních kancelářích. Na popud představenstva nemocenské pokladny kandidátů advokacie a úřadníků advokátních v Praze a předměstích zavedli pro dobu letní tj. do 30. září v advokátních kancelářích svých klid nedělní a sváteční uzavřením úřadoven svých následující páni dri. … Prziborski (po celý rok), …(Národní Listy 14.7.1900, str.2)

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Popis: Popis: Popis: Popis: image005

2015

 

Popis: parte

Národní Listy 24. 4. 1885 str. 6

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

Rudolf baron Voith von Sterbez zemřel 5. 1. 1905 na zámku v Osečanech. Dle nekrologu v Bohemii získal  své vzdělání na kadetní škole v Eisenstadt(u) a na vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě - Wiener-Neustadt, ze které byl 1. září 1868 přidělen jako poručík k 28. pěchotního pluku. Odtud vystoupil z vojenské služby jako setník u příležitosti svého sňatku s Annou Tiegel von Lindenkron, majitelkou statku Vosečany. I v nekrologu zaznívá chvála jeho ušlechtilého charakteru a štědrosti k chudině:

 

„Als Offizier seines edlen und ritterlichen Characters wegen von seines Kameraden verehrt und von Jedermann hoch geachtet, hat er seinen militärischen Geist bis an sein Lebensende bewahrt. Nicht nur seine Gattin und Geschwister, sondern auch seine Kameraden betrauern sein leider so frühes Ableben und die Armut, für die er stets hilreiche Hand hatte, verliert an Rudolf Freih. Voith einen edlen Wohltäter.“ 

(Bohemia, 10. 1. 1905 strana 3)

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Popis: Popis: Popis: Popis: image005

2015

 

3. září 1833 navštívil panství Stránov císařský pár.  Stalo se tak při příležitosti oslav dvacátého výročí spojeneckého, rakousko-rusko-pruského vítězství nad francouzskou armádou u severočeské Chuchle (29-30. srpna 1813) a následné porážky Napoleona Bonaparte v tzv. bitvě národů u Lipska (16-19. října 1813), která otevřela cestu ke konečné porážce Francie. Tehdy rakouský císař a král uherský a český, spolu se svojí čtvrtou a poslední chotí Karolínou Augustou Bavorskou uskutečnil cestu po zemích Království Českého, při které navštívil mnoho měst a obcí. Všechna významná místa, kterými projížděli, byla tehdy vyzdobena oslavnými bránami a nápisy. Celá tato cesta byla zdokumentována v knize s názvem „Denkbuch über Anwesenheit Ihrer K.K. Majestäten Franz der Ersten und Caroline Auguste in Böhmen im Jahre 1833“, volně přeloženo „Kniha o přítomnosti Jejího K. K. Veličenstva Františka prvního a Karoliny Augusty v Čechách v roce 1833“, vydaná v Praze roku 1836[H42] . Volný překlad části věnované stránovské zastávce:

 

U vesnice Lhota[H43] , která patří ke statku Stránov, byla pod takzvaným selským domem (Landwirthshaus) od majitele statků Niměřice a Skalsko pana Johanna Weitlos(e) za spolupráce vrchnosti ze Stránova a Krnska, jmenovitě pánů Johann(a) Barona Herites(e) a Jeho Excelence pana Leopolda hraběte Šporka vztyčena velmi vkusná čestná brána. K vidění byly dva dórské sloupy vysoké 18 stop, ovinuté květinovými girlandami nesoucí rovněž květinami ozdobené římsy, přes které spočívaly na podušce česká královská koruna s žezlem a mečem. Níže se v zeleném poli třpytila pozlacená písmena „F. C.“ Na koncích říms stály vázy se svazky květin. Postranní stěny vedle sloupů nesly slova „Treue - Liebe“ (Věrnost - Láska) z pozlacených písmen. Vnější konce postranních křídel zdobily rovněž vázy s kyticemi a před každou stěnou ještě nadto stály kandelábry (svícny) se svazky květin. U této čestné brány očekávali příjezd Jejich Majestátů majitelé statků pan Johan Baron von Herites a Johann Weitlos, duchovenstvo a úředníci panství Stránov, Niměřice, Bezno, Sovínky a Krnsko. Níže byly četně shromážděny školní děti a podřízení jmenovaných a ještě vzdálenějších panství; před čestnou bránou stálo dvěma řadami 20 slavnostně oděných, květinovými věnci okrášlených děvčat, které držely bílé a červené praporky. Když se Jejich Majestáty za zvonění a hřmění hmoždířů přiblížily,  dívky svými vlajkami zdravily, sláva provolávaná z celých srdcí zněla podél tísnících se řad lidu za zvuku trumpet a kotlů, a srdečného hlasu císařské hymny, doprovázejícího  Nejvyšší Cestující, kteří na toto láskyplné vzdávání úcty odpovídali přátelskými pozdravy.  Následující „Uvítání“, složené kováňským farářem Karlem Vinařickým[H44]   a majitelem statku panem Johannem Weitlosem k tisku dopravené, bylo již před příjezdem Jejich Majestátů ve více než 100 exemplářích rozděleno mezi shromážděné , Jeho Majestátu císaři však bylo předneseno až později v Mnichově Hradišti, neboť se nejevilo příhodným obtěžovat Jeho Výsost na cestě.

 

„Slavně radostný ples se o Trosky a Bezdězy

Odrážel, kterým Tebe, Králi milostivý,

Ondy měst českých královna uvítala.

Od doby té co tvau patu líbala opět

Země Čechů, Tebe stále triumfy provázejí,

Slávnější nad vítězoslávu bojovných

Cäsarů. Strach před nimi, láska chodí ale

Před Tebou. My tady vždy okem taužebným

Patřiti tam, kde blahým Tvoje líce se zaskvěly

Otcovské krajanům, až i nám nebe přálo té

Slasti. Budiž tedy zdráv, lidu otče přelaskavý,

Vítejž nám, a raduj a potěš mezi námi se!

Patři kolem, Tvé heslo: „Pokoj“ jakové divy

Spůsobuje! Žni auroda nezdupaná divým

Války kruté kopytem rolníkovy práce pot

Nadbytem odplácí; hojné dary polní,

A množství po ladech štěpených ovoce stromů

Nákladné vozy volně přes doly, přes hory

Dopravují kladené přes mosty a silnice.

Výborná české pilnosti a průmyslu

Díla plaví se Labem, aby jich velebil kraj

Zámorský. Ty všecky p o k o j  divy působil

Nám i celé Evrópě Tebau ochráněný.

Přijmiž neskonalé zaň svého lidu vděky,

Lásku i důvěru nezrušenou! Ty pak Otče na

Výši nebes, zachovejž Františka milého nám,

Jenž Tvé dílo koná, blaho žádaje národů.“

 

(„Denkbuch über Anwesenheit Ihrer K.K. Majestäten Franz der Ersten und Caroline Auguste in Böhmen im Jahre 1833“, Praha 1836, str. 134-5)

 

 

Popis: image001

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Popis: Popis: Popis: Popis: image004

2015

 

 

A.E. Komers[SJ45]  ve svém „Ročníku pro vlastenské hospodáře“ s titulem „Pokrok v rolnictví“ z roku 1861 v kapitole „Jak dalece odůvodněno jest poukázání rakouského polního hospodářství na anglicko-skotské“, na místě, kde pojednává o hnojení kostmi a jejich spotřebě v Anglii uvádí:

 

„Roku 1848 cenil známý Steffens množství z ciziny přivezených kostí na 32,582 tůn po 20 centech. – Bohužel i Rakousko k tomu přispělo, čehož tím více je litovati, jelikož u nás již ve 30. letech jednotliví přičinliví hospodáři, jmenovitě na slovo vzatý statkář Křivánek (ve Věži) a za jeho příkladem nejlepší hospodáři Čáslavského kraje shledali, že se hnojení kostmi velmi dobře vyplácí. …[H46]  

(Pokrok v rolnictví: ročník pro vlastenské hospodáře. V Praze: A.E. Komers, 1861-1868., sv.1., str 75)

 

 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Popis: Popis: Popis: Popis: image004

2015

 

Krásný stříbrný dezertní příbor, původně součást rozsáhlé sady, nese na spodní straně rukojeti švabachový monogram „MK“. Vidlička měří 17cm a nůž 20,5. Vedle puncovní značky stříbra je zřetelná číslice „2“ (možná poslední číslice roku výroby) a na přední straně čteme značku výrobce „MS“. Dle typu puncovní značky můžeme usuzovat na rok výroby mezi koncem 18. stol. a rokem 1867. Příbor poskytl přímý potomek věžských Krziwanků. Je-li „MK“ monogramem Marie Krziwanek může jít o dvě osoby: babičku s vnučkou. Marie Krziwanek roz. Seegenschmied (1771-1842)  a Marie Brzorad roz. Krziwanek (1834-1898). Ta první byla Krziwanek až od své svatby roku 1785, ta druhá jen do své svatby roku 1852.

 

 

 

 

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image007

2015

 

Dětská zahrádka na Smíchově zřízená slečnou E. Brzorádovou podle všeho těšiti se bude skvělému zdaru, neb rodiny uvědomělé, nahlížejíce dobrotu takového ústavu již před otevřením jeho ohlašují dítky své, chlapce i děvčátka. Ředitelkyně slečna E. Brzorádová sepsala také „prospekt", v kterém účel a podstatu dětské zahrádky vůbec velmi jasně naznačila. V sobotu dne 13. t. m. bylo otevřeno české oddělení spůsobem slavným, přednáškou ctěné naši spisovatelky paní Žofie Podlipské o 4. hodině odpůldne. (Národní Listy, 15.6.1868 str. 2)

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image004

2015

 

„* Povýšení v stav šlechtický. Císař pán povýšil statkáře p. Frant. Bechera a p. Eduarda Křivánka v uznání jejich záslužného vlasteneckého a obecně prospěšného působení v stav šlechtický.“  (Pražský denník, 26.4.1869, str.2)

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Dodatky aktuální najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Dodatky z roku 2017 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Dodatky z roku 2016 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Dodatky z roku 2015 - zde právě jste.

Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Dodatky z roku 2014 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Dodatky z roku 2013 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Dodatky z roku 2012 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Dodatky z roku 2011 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Dodatky z roku 2010 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Dodatky z roku 2009 najdete zde.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Zvláštní přílohy:

 

Album rodiny Marie Brzorádové roz. von Krziwanek (1834-1898)

 

Album Voith-Herites von Sterbez

 

Pátrání

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Hlavní strana

Familie von Herites

Familie von Krziwanek

Familie Delorme

Familie Brzorád

 

Rodokmeny

Seznam obrázků

Jmenný rejstřík

Dodatky

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: NAVRCHOLU.cz

[1]

 

 

 

  

 


 [H1]Album z archivu Otakara Hauptmanna (1897-1974)

 [H2]Pitrun Stanislav: Historie rodiny Hauptmannů - dle materiálů jeho dědy Otakara Hauptmanna 1897-1974

 [H3]Patrně dcera Ignáce Herzig v. Herzfeld (1749-1812), poštmistra v Golčově Jeníkově, vnučka Antonína H. (*1775), hospodářského ředitele v Opočně,  který získal svůj šlechtický stav a predikát r.  1775. Viz.  Vavřínek 2012

 [H4] Johana byla dcerou purkmistra Hradce Králové Františka Reyt z Baumgarten (1765-1805)

 [H5]Album z archivu Otakara Hauptmanna (1897-1974)

 [H6]Album z archivu Otakara Hauptmanna (1897-1974)

 [H7]Album z archivu Otakara Hauptmanna (1897-1974)

 [H8]*1709 – viz. Rodokmen Otakara Hauptmanna (1897-1974)

 [H9]viz. Rodokmen Otakara Hauptmanna (1897-1974), K Janu Schell uvádí též „Praha NC 151“ a k Ferdinandovi 2. oo 1816 Teresie a dům č. 77 na Malé Straně (?)

 [H10]PhDr. Jan Županič v emailu roku 2006

 [H11]Překlad popisu od Dr. Županiče: “Erb: V modrém štítě se stříbrným břevnem vyrůstá z prostředního vrchu zlatého trojvrší vež z načervenalého kamení s černou branou a nad ní s dvěma vedle sebe položenými okny. Věž je zakončena třemi stínkami, přičemž na prostřední stojí vzlétající skřivan přirozené barvy, který v zobáku drží kosmo položený klas. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-stříbrnými příkrývadly. Klenotem jsou dvě zavřená orlí křídla se stříbrným břevnem, mezi kterými vyrůstají tři zlaté klasy na olistěných stoncích.”

 

A od Dr. Michala Fialy: “V modrém štítě se stříbrným břevnem je na zlatém trojvrší věž s cimbuřím o třech stínkách zbudovaná z červenavých kvádrů a prolomená černou bránou a nad ní dvěma vedle sebe umístěnými okny, z prostřední stínky vzlétá skřivan přirozených barev držící v zobáku kosmo nakloněný zlatý žitný klas. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s nodro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená modrá křídla se stříbrným břevnem, mezi nimi tři zlaté žitné klasy na stéblech s listy.”

 [H12]Drašner František: Karel Havlíček Borovský na Vysočině, Město Havlíčkův Brod, 200 str. 108

 [SJ13]Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser: zugleich Adelsmatrikel der deutschen Adelsgenossenschaft. Gotha: Justus Perthes, 1862-72

 

 [SJ14]Bořecký, Jiří. Dějiny Úsobí a Chyšky. Vyd. 1. Úsobí: Pro Městys Úsobí vydal TiskPlzeňská, 2012. Svazek první  ISBN 978-80-239-8538-2.

 [SJ15]Wolf-Dieter Hamperl: Die verschwundenen Dörfer. Band III, Mediform-GmbH, Kienberg 2004, ISBN 3-9803622-0-5.

 [SJ16]Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 140, obraz 170

Link: http://digi.nacr.cz/prihlasky2/index.php?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=140&folium=170

 

 [SJ17]Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 570, obraz 615

Link: http://digi.nacr.cz/prihlasky2/index.php?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=570&folium=615

 [SJ18]Bořecký, Jiří. Dějiny Úsobí a Chyšky. Vyd. 1. Úsobí: Pro Městys Úsobí vydal Tisk Plzeňská, 2012. Svazek první  ISBN 978-80-239-8538-2.

 [H19]Příběh tří bratří Güntnerů, 2 význačných lékařů Františka a Václava  a teologa, rektora pražské univerzity Gabriela, narozených ve dnes neexistují vesničce  Neulosimthal (česky Jedlina na Tachovsku) by stál za více pozornosti. Více v Hamperl, Wolf-Dieter, 1943- Die verschwundenen Dörfer

im ehemaligen Bezirk Tachau im südlichen Egerland : Dokumentation von Zerstörung und Verfall der Egerländer Kulturlandschaft in der Mitte Europas nach 1946 / Wolf-Dieter Hamperl Altenmarkt : Mediform, 2004

 [H20]Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 140, obraz 170

Link: http://digi.nacr.cz/prihlasky2/index.php?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=140&folium=170

 [H21]Voiz. Leopold Fučikovský z Günhofu, Kronika rodiny Fučikovských z Grünhofu, 1973, str. 36 in Bořecký, Jiří. Dějiny Úsobí a Chyšky. Vyd. 1. Úsobí: Pro Městys Úsobí vydal TiskPlzeňská, 2012. Svazek první  ISBN 978-80-239-8538-2., strana 32, pozn. č.  85

 [SJ22]Tvrdý Petr, Josefa Menšíková a občanská společnost Německého Brodu druhé poloviny devatenáctého století, Praha 2015, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, Diplomová práce

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120183757

 [SJ23]Seznam finančních příspěvků viz SOkA HB, f. Spolky HB, Jasoň, k. 2, Svěcení praporu 1862,
fol. 27 - 28.

 [SJ24]SOkA HB, f. Spolky HB, Jasoň, kniha 1, Kronika, fol. 14.

 [SJ25]ROUBÍK, F. Národní gardy v Čechách v letech 1848 - 1851 a jejich registratury. In Sborník
archivu ministerstva vnitra. 1929. s. 212

 [H26]Emanuel Weidenhoffer - K.H. Borovský – Dr. Emanuel Weidenhoffer in Besedy Času, č. 30, Praha 26.7.1908, s. 333-5

 

 [H27]Pozdější okresní soudce v Napajedlech *1828, otec rak. ministra financí E.W. *1874

https://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Weidenhoffer

 [H28]“Zůstal ovšem v rukopisu a autor jeho se s ním nikomu nesvěřoval. Teprve v r. 1898 opis těchto veršů poslal z Vídně mé (?) švakrové B. z N., která si jich od něho vyžádala zachovávajíc je po jeho přání utajeny až do jeho smrti.” Emanuel Weidenhoffer - K.H. Borovský – Dr. Emanuel Weidenhoffer in Besedy Času, č. 30, Praha 26.7.1908, s. 333

 [H29]účes

 [H30]V emailu z 27.6.2015

 [H31]Holub Pavel: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: TOLEROVANÍ PŘED TOLERANCÍ, NETOLEROVANÍ PO TOLERANCI? NEKATOLÍCI V HUMPOLCI VE DRUHÉ POLOVINĚ 18. STOLETÍ, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - FILOZOFICKÁ FAKULTA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 2007,

 [H32](Národní Archiv: České gubernium-publicum, Praha inv.č. 1335, sign. G1/1; Tučným písmem  zvýrazněno editorem)

 [H33]Str. 29: Úkolem světských osob při přihláškách

bylo prosté ověření totožnosti osoby a ověření regulérnosti přihlášek. Duchovní měl v této souvislosti ověřovat záležitosti věroučných otázek. Při těchto přihláškách byly osoby dotazovány nejčastěji na čtyři základní otázky: jaké je víry předstoupená osoba, dále co ví o své víře, k níž se hlásí, proč odstupuje od katolictví a nechce-li se k němu vrátit.119 (119I. BURIAN – J. MELMUK – E. MELMUKOVÁ– ŠAŠECÍ, Evangelíci I, s.40.)

 [H34]Za Heritesova komisního jednání měl být (Václav Lešovský) jedním z těch, kteří přestoupili ke katolictví. A právě k němu se váže „proces“ o dva zlaté. Tyto dva zlaté měl na něm vymáhat humpolecký katolický farář jako pokutu poté, co byl tkadles Václav Lešovský usvědčen z přechovávání kacířských knih před vydáním tolerančního patentu. Tato pokuta měla být použita na obnovu oltáře. Za Heritesovy přítomnosti se Lešovský velmi bouřil proti katolickému kněžstvu, což Herites chtěl objasnit. Z jednání pak vyplynulo, že katolický duchovní nejednal správně při pokutování Lešovského 2 zl.. Herites následně nařídil, aby mu byly dva zlaté navráceny a farář měl za tkalce sloužit „hodinky“. Dále měl duchovní sloužit katechezi v neděli a svátek a s kaplanem na vesnici také vykonávat

katechezi. Podobně mu bylo přikázáno vyvarovat se vyjmenovávání lidí vyznávajících jiné náboženství.210 NA Praha, České gubernium-publicum, inv.č. 1335, sign. G1/1, karton č. 705. (Holub Pavel: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: TOLEROVANÍ PŘED TOLERANCÍ, NETOLEROVANÍ PO TOLERANCI? NEKATOLÍCI V HUMPOLCI VE DRUHÉ POLOVINĚ 18. STOLETÍ, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - FILOZOFICKÁ FAKULTA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 2007, str. 53

 [H35](PRAHA, České gubernium-publicum, inv.č. 1335, sign. G1/1, karton č. 712 [H35].)

 [H36](NA Praha, České gubernium-publicum, inv.č. 1335, sign. G1/1, karton č. 705.)

 [H37]RoduPříborských se autor obšírně věnuje na stranách 69-71

 [H38](NA Praha, České gubernium-publicum, inv.č. 1335, sign. G1/1, karton č. 705.)

 [H39]NA Praha, České gubernium-publicum, inv.č. 1335, sign. G1/1, karton č. 705.

 [H40]NA Praha, České gubernium-publicum, inv.č. 1335, sign. G1/1, karton č. 705.

 [H42]Podrobný, švabachem napsaný popis návštěvy, je doplněn souborem 80 litografií, zachycujících na pozadí měst či jejich částí, již výše zmiňované slavobrány a jiné oslavné stavby. Dílo, vydané pod edičním dohledem Jana Rudolfa Glasera, pražského německého spisovatele, se stalo jedinečným obrazovým pramenem, zachycujícím podobu české krajiny, zámků, hradů a měst v první polovině 19.století [H42].

 [H43]Dnes Písková Lhota – na hlavní silnici z Prahy na Mladou Boleslav

 [H44]1803-1869, kněz buditel, V Kováni od 1833 (autor říkadel Tluče bubeníček, tluče na buben, nebo Ivánku náš, copak děláš...http://clanky.rvp.cz/clanek/c/PO/824/KAREL-ALOIS-VINARICKY.html/ ) + http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Alois_Vina%C5%99ick%C3%BD

 [SJ45]Rytíř c. k. řádu císaře Františka Josefa I., hospodářský rada a vrchní ředitel statků hrabat Thuna a Chotka, ředitel hospodářského ústavu v Libverdě, výbor c. k. vlastenecko hospodářské jednoty pro Čechy, předseda hospodářského spolku kraje litoměřického, úd hospodářských spolků ve Vídni, Brně atd. , jakož I mnohých dobročinných ústavů a t. d. (připojeno ke jménu na titulní straně)

 [H46]Kurziva a tučné písmo převzato z originálu